Osobowość, podejmowanie zachowań ryzykownych a satysfakcja z życia młodych osób po przeszczepie serca

Bartosz Pietruszewski , Anna Siwy-Hudowska

Abstract

The aim of the research was to analyse differences between the group of people after heart transplant and the group of healthy people with reference to personality traits, risky behaviours, and life satisfaction. In the research participated 30 patients after heart transplant and 30 healthy people in the age range 20 to 35 years. All respondents completed demographic survey and self-description questionairies: NEO-FFI, SWLS, TZR. It was confirmed that people with transplanted heart take a risk more rarely than healthy people but their life satisfaction is similar. Moreover, people after transplant have higher scores at agreeableness and conscientiousness scales.
Author Bartosz Pietruszewski
Bartosz Pietruszewski,,
-
, Anna Siwy-Hudowska (Wydział Psychologii)
Anna Siwy-Hudowska,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsPersonality, risk taking and life satisfaction of young people after heart transplant
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages133-148
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish zachowania ryzykowne, osobowość, satysfakcja z życia, transplantacja serca
Keywords in Englishrisk taking, personality, life satisfaction, heart transplant
Abstract in PolishCelem badań była analiza różnic pomiędzy osobami po przeszczepie serca a osobami zdrowymi w zakresie zachowań ryzykownych, cech osobowości i satysfakcji z życia. W badaniu uczestniczyło 30 osób będących po transplantacji serca oraz 30 osób zdrowych w wieku 20–35 lat. Wszyscy badani wypełniali metryczkę demograficzną oraz kwestionariusze samoopisowe: NEO-FFI, SWLS i TZR. Potwierdzono, że osoby z przeszczepionym sercem rzadziej ryzykują niż osoby zdrowe, jednak nie różnią się od nich oceną satysfakcji z życia. Ponadto osoby po przeszczepie charakteryzują się wyższą sumiennością i ugodowością niż osoby zdrowe.
DOIDOI:10.5604/16441796.1090790
URL http://www.pjz-pql.com/abstracted.php?level=4&id_issue=871773
Languagepl polski
File
Pietruszewski-Siwy-Hudowska-Psych-jakosci-zycia.pdf of 14-09-2015
326.6 KB
Osobowość, podejmowanie zachowań ryzykownych_1.pdf 29.67 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15031
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15031
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?