Związek elastyczności psychologicznej i spostrzeganej stygmatyzacji z satysfakcją z życia osób chorych na padaczkę: perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)

Joanna Dudek , Paweł Ostaszewski , Wojciech Białaszek , Stanisław Malicki , Anna Skarżyńska

Abstract

Objectives: Epilepsy is one of the most common neurological disorder with broad impacton psychological functioning of patients. The main objective of the article is to examinelinks between psychological flexibility (PF), perceived stigma and satisfaction with life inpeople suffering from epilepsy in Poland. Moreover, we wanted to check if the level ofpsychological flexibility moderates their satisfaction with life. Methods: One hundred andforty four respondents participated in the study (72 respondents suffering from epilepsy).They were surveyed with the following questionnaires: SWLS, AAQ-II and scale to measurethe perceived stigma. Results: The study showed that the participants suffering fromepilepsy had lower quality of life and lower psychological flexibility while their perceived stigma level was higher. In addition, it was shown that psychological flexibility can predict the level of satisfaction with life. Conclusions: The results suggest, that Acceptance andCommitment Therapy, which is aimed at improving the level of psychologicalflexibility, might be a valuable treatment option for people with epilepsy in Poland.
Autor Joanna Dudek
Joanna Dudek
-
, Paweł Ostaszewski (Wydział Psychologii)
Paweł Ostaszewski
- Wydział Psychologii
, Wojciech Białaszek (Wydział Psychologii)
Wojciech Białaszek
- Wydział Psychologii
, Stanisław Malicki
Stanisław Malicki
-
, Anna Skarżyńska
Anna Skarżyńska
-
Tytuł czasopisma/seriiPostępy Psychiatrii i Neurologii, ISSN 1230-2813, (B 13 pkt)
Rok wydania2014
Tom23
Paginacja17-24
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimpadaczka, satysfakcja z życia, stygmatyzacja, elastyczność psychologiczna, terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
Słowa kluczowe w języku angielskimEpilepsy, Satisfaction with life, Stigmatization, Psychological flexibility, Acceptance and commitment therapy (ACT)
Klasyfikacja ASJC2738 Psychiatry and Mental health; 2728 Clinical Neurology; 2808 Neurology; 3203 Clinical Psychology
DOIDOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.pin.2014.03.002
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1230281314000038
Językpl polski
Plik
PE-stygma-epi-2014-pp-i-n-tytulowa.pdf z dnia 14-09-2015
190.08 KB
bialaszek-art.jpg z dnia 14-09-2015
121.89 KB
Punktacja (całkowita)13
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.047
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15108
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15108
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15180
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15180
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?