Problematyka wolności słowa w kontekście uregulowań prawnych dotyczących cenzury w latach 1944-1981 w Polsce

Aleksandra Bagieńska-Masiota

Abstract

Issues arising from Freedom of Expression in the context of censorship regulation in the years 1944-1981 in Poland   The author’s focus in this article is an analysis of institutional censorship arising from legally binding decrees such as 1944 and 1946 with their amendments. The article consists of two main sections: The first section outlines the bases of the topic and its genesis, The second section describes the development of censorship during the Communist period. The analysis comes to the following conclusions: Institutional-wide censorship consists in the perception of the system where both people and institutions formally and informally cooperate thus in effect removing the authorities from the legal system. In essence the authorities restrict freedom of speech thus making the manner and scope of the act contrary to the Rule of Law. Since the establishment of Communism, the government announced various acts of censorship in the mass media. However these acts were at best, vague. The Legislature has delegated authority in the form of collective or single institutions and is governed by acts of non-enforceable rules of law such as statutes.
Author Aleksandra Bagieńska-Masiota (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Aleksandra Bagieńska-Masiota,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesPoliteja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1733-6716, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol25
No3
Pages329-345
Publication size in sheets0.8
Abstract in Polish"Problematyka wolności słowa w kontekście uregulowań prawnych dotyczących cenzury w latach 1944-1981 w Polsce." Celem autora tego artykułu jest analiza cenzury instytucjonalnej wynikającej z prawnie wiążących dekretów, które powstały w Polsce w latach jak 1944 i 1946 (z późniejszymi zmianami ). Artykuł składa się z dwóch głównych części: W pierwszej części przedstawiono podstawy tematu i jego genezy, druga część opisuje rozwój cenzury w okresie komunistycznym. Analiza prowadzi do następujących wniosków: multiinucjonalność staremu cenzury, polegająca na postrzeganiu cenzury poprzez cały system powiązanych i współpracujących ze sobą formalnie i nieformalnie osób i instytucji powoduje, że cześć organów jest wyjęta spod systemu prawa. Tym samym istnieją organy ograniczające wolność słowa, których sposób i zakres działania jest sprzeczny z ideą państwa prawa. Władza ludowa od początku ogłaszała podstawowe dla cenzury akty prawne w publikatorach, sposób ich formułowania był jednak bardzo ogólnikowy. Ustawodawca delegował kompetencje w postaci norm blankietowych na ograny niższego rzędu (kolegialne lub jednoosobowe), do określenia w aktach niemających charakteru norm prawa powszechnie obowiązującego np. statutach.
Languagepl polski
File
20140507-072740.jpg of 14-09-2015
94.56 KB
20140507-072810.jpg of 14-09-2015
119.97 KB
Bagieńska-Masiota 2013.jpg 294.01 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15109
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15109
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?