In their own words: What bothers children online?

Sonia Livingstone , Lucyna Kirwil , Cristina Ponte , Elisabeth Staksrud

Abstract

In an open-ended survey question to European 9- to 16-year-olds, some 10,000 children reported a range of risks that concern them on the internet. Pornography (named by 22% of children who mentioned risks), conduct risk such as cyber-bullying (19%) and violent content (18%) were at the top of children’s concerns. The priority given to violent content is noteworthy insofar as this receives less attention than sexual content or bullying in awareness-raising initiatives. Many children express shock and disgust on witnessing violent, aggressive or gory online content, especially that which graphically depicts realistic violence against vulnerable victims, including from the news. Video-sharing websites such as YouTube were primary sources of violent and pornographic content. The findings discussed in relation to children’s fear responses to screen media and the implications for the public policy agenda on internet safety are identified. Keywords: Children’s perceptions, online risks, policy implications, violent content, YouTube
Author Sonia Livingstone
Sonia Livingstone,,
-
, Lucyna Kirwil (Wydział Psychologii)
Lucyna Kirwil,,
- Wydział Psychologii
, Cristina Ponte
Cristina Ponte,,
-
, Elisabeth Staksrud
Elisabeth Staksrud,,
-
Journal seriesEuropean Journal of Communication, ISSN 0267-3231, (A 25 pkt)
Issue year2014
Vol29
No3
Pages271-288
Publication size in sheets0.85
ASJC Classification1203 Language and Linguistics; 3315 Communication
Abstract in PolishW odpowiedzi na otwarte pytanie kwestionariuszowe skierowane do europejskich dzieci w wieku 9-16 lat, około 10 tysięcy z nich podało szereg zagrożeń, którymi się niepokoją, gdy są w Internecie. Dzieci niepokoi głównie pornografia (wymieniona przez 22% dzieci, które wymieniły przynajmniej jedno zagrożenie), zagrażające zachowania takie jak cyberbullying (19%) oraz obecność treści nasyconych przemocą (18%). Ważność przypisana przez dzieci treściom przemocowym jest warta odnotowania zwłaszcza dlatego, że w działaniach podnoszących świadomość zagrożeń online tym treściom poświęca się mniej uwagi niż treściom pornograficznym czy cyberbullyingowi. Stykając się z brutalnymi, agresywnymilub drastycznymi treściami online - zwłaszcza tymi, które obrazowo przedstawiająrealistycznąprzemoc wobecbezbronnych ofiar, włącznie z treściami przekazywanymi w przeglądach wiadomości - wiele dzieci reaguje szokiem orazodrazą. Stron internetowe przeznaczone do dzielenia się plikami, takie jak YouTube, zostały wymieniane przez dzieci jako główne źródłotreści przemocowychipornograficznych. Uzyskane wyniki omówiono w kontekście reakcji strachu przejawianego przez dzieci w efekcie kontaktu z ekranem i mass mediami. Podane są również implikacje dlaprogramu polityki społecznej w kwestii bezpieczeństwa w Internecie. Słowa kluczowe: percepcje dzieci,zagrożeniaonline,implikacjedla polityki społecznej, brutalnetreści, YouTube
DOIDOI:10.1177/0267323114521045
URL http://ejc.sagepub.com/content/early/2014/02/13/0267323114521045.full.pdf+html
Languageen angielski
File
Kirwil-InTheirOwnWords.jpg of 14-09-2015
1.15 MB
Kirwil-InTheirOwnWords.jpg of 14-09-2015
1.15 MB
Score (nominal)30
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 2.005; WoS Impact Factor: 2014 = 1.088 (2) - 2014=1.404 (5)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15154
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15154
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?