Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem. Badania międzykulturowe

Anna Kwiatkowska , Joanna Roszak , Renata Sikora , Ben C. H. Kuo , Konstantin Karpinskij , Tatiana Gushchina , Greta Gober

Abstract

The study sought to compare cultures differing in level of individualism and collectivism with regard to preferred coping strategies. Tested were hypotheses concerning cultural determinants of coping, i.e. relations between values, self-construals, self-esteem, and religiosity (explanatory variables), and engagement, collective and avoidance strategies (explained variables). Research was carried out in Norway, Poland, Belarus, and Russia (N = 759). The following instruments were employed: Schwartz and Bilsky’s Values Scale, Singelis’s Self-Construals Scale, and Cross-Cultural Coping Strategies by Kuo, Rosysicar and Newby-Clark. In order to be able to compare cultures, measurement invariance (configural, metric and scalar) was tested. Predicted relationships between variables were tested by means of SEM. Structural models (assessed in the overall sample and in country subgroups) achieved sufficient goodness of fit in Norwegian, Polish and Belarusian samples, with regard to engagement (individualistic model) and collective strategies (collectivistic model), but not with regard to avoidance coping. Russian sample data were tested separately since there was no equivalence of the Cross-Cultural Coping Strategies, and in this sample four models were revealed instead of the expected three. Problems of universality and specificity of particular coping strategies were discussed, among other issues.
Author Anna Kwiatkowska
Anna Kwiatkowska,,
-
, Joanna Roszak (Wydział Psychologii)
Joanna Roszak,,
- Wydział Psychologii
, Renata Sikora
Renata Sikora,,
-
, Ben C. H. Kuo
Ben C. H. Kuo,,
-
, Konstantin Karpinskij
Konstantin Karpinskij,,
-
, Tatiana Gushchina
Tatiana Gushchina,,
-
, Greta Gober
Greta Gober,,
-
Other language title versionsCulture, stress and coping strategies. Cross-cultural study
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol9
No1(28)
Pages68-91
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishstrategie radzenia sobie ze stresem, kolektywizm, indywidualizm, modelowanie strukturalne
Keywords in Englishstress, coping strategies, collectivism, individualism, SEM
Abstract in PolishCelem badania było porównanie kultur charakteryzujących się różnym poziomem indywidualizmu i kolektywizmu pod względem preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem. Testowano hipotezy dotyczące uwarunkowań kulturowych strategii radzenia sobie, tj. związku między cenionymi wartościami, dominującym konstruktem Ja, samooceną i religijnością a strategią zaangażowania, kolektywną i unikania. Badanie przeprowadzono w Norwegii, Polsce, Białorusi i Rosji (N = 759). Zastosowano Skalę wartości Schwartza i Bilsky’ego, Skalę konstruktów Ja Singelisa i Międzykulturową skalę radzenia ze stresem Kuo, Roysircara i Newby-Clarka. Narzędzia były sprawdzane pod względem równoważności pomiaru (konfiguralnej, metrycznej i skalarnej), uprawniającej do porównań międzykulturowych. Zależności przewidywane w hipotezach analizowano za pomocą modelowania strukturalnego. W próbach norweskiej, polskiej i białoruskiej (modelowanie łączne i w podgrupach) uzyskano dobre dopasowanie modeli odnośnie do strategii zaangażowania (model indywidualistyczny) i strategii kolektywnej (model kolektywistyczny); nie udało się uzyskać wiarygodnego modelu dla strategii unikania. Natomiast dane pochodzące z próby rosyjskiej analizowano oddzielnie ze względu na brak równoważności konfiguralnej Międzykulturowej skali radzenia ze stresem. Pozwoliło to na ustalenie czterech specyficznych dla tej próby modeli zależności: modelu kolektywistyczno-indywidualistycznego dla strategii zaangażowania, dwóch modeli kolektywistycznych dla strategii kolektywnej „rodzina” i dla strategii kolektywnej „dalsi”, oraz modelu indywidualistyczno- -kolektywistycznego dla strategii unikania. W dyskusji wyników zajmowano się m.in. problemem uniwersalności i specyficzności kulturowej poszczególnych strategii radzenia sobie ze stresem.
DOIDOI:10.7366/189618002014280105
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/pelne/Psychologia_Spoleczna_2014_1.pdf
Languagepl polski
File
ps-1-2014.pdf of 14-09-2015
1.17 MB
kultura a strategie radzenia sobie_1str.pdf 169.6 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15280
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15280
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?