Psychometryczne właściwości Polskiej wersji krótkiej skali wrażliwości na kary i nagrody (SPSRQ-SF Cooper i Gomez, 2008)

Agata Wytykowska , Wojciech Białaszek , Paweł Ostaszewski

Abstract

The Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ) has been proposed as a measure of the behavioral approach system (BAS) and behavioral inhibition system (BIS). The Article presents Polish adaptation of the short form of the SPSRQ. Exploratory factor analysis (N=511) was used to test the psychometric properties of the SPSRQ-SF. The obtained factor structure replicated the theoretical assumptions, which confirmed the existence of two internally coherent dimensions: reward and punishment sensitivity. Both scales showed satisfactory internal consistency as well as convergent and divergent validity. The factor structure, sex differences, and independence of dimensions confirmed theoretical validity of the questionnaire. The Polish SPSRQ-SF questionnaire consists of 21 items and is a reliable and valid instrument for measuring individual differences in reward and punishment sensitivity.
Author Agata Wytykowska (Wydział Psychologii)
Agata Wytykowska,,
- Wydział Psychologii
, Wojciech Białaszek (Wydział Psychologii)
Wojciech Białaszek,,
- Wydział Psychologii
, Paweł Ostaszewski (Wydział Psychologii)
Paweł Ostaszewski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol52
No2
Pages28-39
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishBIS, BAS, analiza eksploracyjna, skala, rzetelność, trafność
Keywords in EnglishBIS, BAS, exploratory factor analysis, scale, reliability, validity
Abstract in PolishSkala wrażliwości na kary i nagrody (SPSRQ-SF) została stworzona jako miara indywidualnej wrażliwości behawioralnego układu dążenia (BAS) i układu hamowania (BIS). Artykuł prezentuje opracowanie polskiej wersji skróconej skali wrażliwości na kary i nagrody SPSRQ. Przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową (N=511), aby zbadać strukturę adaptowanej skali. Polska adaptacja skróconej skali SPSRQ charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi. Otrzymana struktura czynnikowa skali w pełni odzwierciedla teoretyczne przypisanie pytań do skal. W obecnej polskiej adaptacji kwestionariusza SPSRQ uzyskano dwa spójne wymiary wrażliwości na kary oraz wrażliwości na nagrody. Obie skale kwestionariusza cechują się satysfakcjonującą spójnością wewnętrzną oraz trafnością zbieżną i różnicową. Uzyskana struktura czynnikowa, różnice międzypłciowe oraz brak powiązania wymiarów potwierdzają trafność teoretyczną narzędzia. Ostateczna wersja skali polskiej jest krótsza i składa się z 21 a nie z 24 pytań.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0083-6
URL http://studiapsychologiczne.pl/fulltxt.php?ICID=1102155
Languagepl polski
File
Wytykowska-Bia-aszek-Ostaszewski-2014.pdf of 14-09-2015
339.03 KB
1 str PSYCHOMETRYCZNE WŁAŚCIWOŚCI POLSKIEJ WERSJI KRÓTKIEJ SKALI WRAŻLIWOŚCI NA KARY I NAGRODY.pdf 139.72 KB
Score (nominal)10
Citation count*10 (2021-04-14)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15287
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15287
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15901
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15901
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16391
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16391
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?