Długofalowe skutki zagrożenia stereotypem. Moderacyjna rola identyfikacji z własną grupą i dziedziną

Sylwia Bedyńska

Abstract

Although stereotype threat has been examined in experimental social psychology for over 30 years, a long-term consequences of this phenomenon in applied contexts remained mostly unexplored. The purpose of this article was to document a long-term consequences of the stereotype threat experience, such as lower school grades at mathematics and higher level of mathematical learned helplessness in female high-school pupils sample. Additionally, on the basis of stereotype threat literature, two important moderators were introduced: group and domain identification. Statistical analysis showed that stereotype threat was positively related with learned helplessness at mathematics and negatively with mathematical grades. The following relations appeared to be statistically significant only in the sample of girls who were moderately or highly identified with the domain in which threat was experienced and weakly identified with their own gender group. The results extend our understanding of the long-term consequences of stereotype threat experience in the school context and propose the new insight in the mechanism of stereotype threat phenomenon by suggesting the importance of the cognitive control as a potential mediator.
Author Sylwia Bedyńska (Wydział Psychologii)
Sylwia Bedyńska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol51
No3
Pages53-61
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzagrożenie stereotypem, bezradność intelektualna z matematyki, autoschemat, identyfikacja z grupą własną, identyfikacja z matematyką
Keywords in Englishstereotype threat, learned intellectual helplessness, group identification, domain identification
Abstract in PolishChoć zjawisko zagrożenia stereotypem jest analizowane w psychologii społecznej od prawie 30 lat, wciąż niewielu badaczy prezentuje jego konsekwencje poza laboratorium, w warunkach naturalnych. Opisywane badanie podejmuje próbę zapełnienia tej luki poprzez eksplorację korelatów zjawiska zagrożenia stereotypem w środowisku szkolnym. Szczegółowym celem proponowanej analizy było określenie, czy nasilenie zagrożenia stereotypem odczuwane przez licealistki na lekcjach matematyki będzie powiązane z poziomem bezradności intelektualnej z matematyki oraz ocenami szkolnymi z matematyki i języka polskiego. Dodatkowo, w analizie uwzględniono często wskazywane w literaturze moderatory, takie jak poziom identyfikacji z własną grupą oraz poziom identyfikacji z matematyką. Wyniki pokazały, że zagrożenie stereotypem jest predyktorem ocen z matematyki i bezradności intelektualnej z tego przedmiotu jedynie w grupie osób o przeciętnej lub wysokiej identyfikacji z matematyką oraz niskiej identyfikacji z własną grupą. Uzyskany układ moderatorów jest zgodny z danymi prezentowanym w literaturze. Jednocześnie wyniki wskazują na zupełnie nowy rodzaj konsekwencji zagrożenia stereotypem – długofalowych efektów polegających na niższych ocenach szkolnych oraz zwiększonym poziomie bezradności intelektualnej z tego przedmiotu. Wyniki mogą stanowić ważną przesłankę do testowania hipotezy wskazującej na znaczenie poczucia kontroli poznawczej jako potencjalnego mediatora zagrożenia stereotypem.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0071-5
URL http://studiapsychologiczne.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=871131
Languagepl polski
File
Bedynska-2013-opublikowane.pdf of 14-09-2015
388.38 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15309
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15309
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?