Mediatyzacja jako wyzwanie dla politologa

Marcin Zaborski

Abstract

​Mediatisation constitutes the process, which is interesting for a researcher and political scientist for at least two important reasons. On the one hand, it becomes the area of scientific researches, inspirations and reflections. As it encourages to observe the changing frameworks, within which the political entities function, the instruments and means used by them that serve for completing tasks and achieving goals. However, on the other hand, mediatisation is also the process, which has impact on scientific environments, including also the community of political scientists, which seems to be a particularly interesting collective entity. The reality of mediatisation is not only observed and described by this environment, but it also actively participates in its creation, even by diverse activity of researchers in media. The author makes an attempt to indicate, which implications are created by this media activity of researchers and which dilemmas it brings.
Author Marcin Zaborski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marcin Zaborski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesHistoria i Polityka. Półrocznik Poświęcony Myśli Politycznej i Stosunkom Międzynarodowym, ISSN 1899-5160, (B 10 pkt)
Issue year2014
No11 (18)
Pages9-21
Publication size in sheets0.6
Abstract in Polish​Mediatyzacja stanowi proces interesujący badacza-politologa z co najmniej dwóch istotnych powodów. Z jednej strony staje się obszarem naukowych poszukiwań, inspiracji i refleksji. Zachęca bowiem do obserwacji zmieniających się ram funkcjonowania podmiotów politycznych, wykorzystywanych przez nie narzędzi i środków służących realizacji zadań i osiągania celów. Z drugiej natomiast strony mediatyzacja jest także procesem wpływającym na środowiska naukowe, w tym na środowisko politologów, które wydaje się być szczególnie interesującym podmiotem zbiorowym. Nie tylko obserwuje i opisuje tę mediatyzacyjną rzeczywistość, ale też aktywnie uczestniczy w jej tworzeniu, chociażby poprzez różnorodną aktywność badaczy w mediach. Autor podejmuje próbę wskazania, jakie implikacje rodzi ta aktywność medialna naukowców i jakie przynosi dylematy.
DOIDOI:http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2014.001
URL http://apcz.pl/czasopisma/index.php/HiP/index
Languagepl polski
File
HiP11-ost.pdf of 14-09-2015
973.38 KB
homeHeaderLogoImage-pl-PL.jpg of 14-09-2015
101.82 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15343
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15343
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?