Wpływ efektu kameleona na stereotypizację wobec osób niewierzących

Anna Zgliniecka , Wojciech Kulesza

Abstract

W artykule podjęta została próba zweryfikowania, czy efekt kameleona może być skuteczną metodą zmiany stereotypów. Dotychczas wykazano, że naśladownictwo zachowań niewerbalnych prowadzi do wzrostu pozytywnego nastawienia, zwiększa chęć niesienia pomocy nie tylko naśladowcy, ale i innym ludziom, jest skutecznym narzędziem wpływu społecznego, a osoby koordynujące swe zachowania zaczynają w konsekwencji działać kooperacyjnie. W prezentowanym badaniu, prowadzonym w warunkach naturalnych, podjęto pilotażową próbę zastosowania efektu ka- meleona w zmianie stereotypu na bardziej pozytywny: percepcji (przez osoby deklarujące się jako wierzące) osób niewierzących. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że choć mimikra pozytywnie wpływa na poprawę percepcji stereotypizowanej grupy, to obszar zmiany jest fragmentaryczny. Oznacza to, że – z pewnymi zastrzeżeniami – mechanizm ten może być skutecznie stosowany w obszarze zmiany stereotypów i uprzedzeń. Z tej racji, iż jest to jedno z pierwszych badań w tym obszarze, konieczne są dalsze prace wskazujące zakres stosowalności i ograniczenia, które omówiono w końcowej części artykułu. 
Author Anna Zgliniecka
Anna Zgliniecka,,
-
, Wojciech Kulesza (Wydział Psychologii)
Wojciech Kulesza,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol17
No1
Pages171-182
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishefekt kameleona, naśladownictwo, stereotyp, wiara, religia, zmiana stereotypu
ASJC Classification3200 General Psychology
URL http://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2014/1/RPsych2014nr1pp171-182_Zgnilicka_KuleszaPL.pdf
Languagepl polski
File
AngRPsych2014nr1pp183-195-Zgnilicka-KuleszaEN.pdf of 14-09-2015
182.13 KB
wpływ efektu kameleona.pdf 37.13 KB
Score (nominal)12
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15523
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15523
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?