Miejsce językoznawstwa polonistycznego na filologiach obcych

Ewa Gruszczyńska , Włodzimierz Gruszczyński

Abstract

The aim of this paper is to investigate what is the place of Polish linguistics in the curricula of faculties of foreign languages at Polish universities. The authors argue that the graduates of BA and MA studies should possess skills and competences, as well as theoretical knowledge, not only in their respective foreign language/languages but also in the Polish language because such knowledge is necessary for translators, translation revisers and teachers of foreign languages. The descriptions of studies often include declarations concerning such knowledge but the analysed programmes of over 100 faculties at 9 universities show that only a small percentage of faculties realize these declarations. The paper also makes suggestions of how to modify the syllabuses of the relevant courses offered at Polish universities by faculties of philology and linguistics so that they would enable graduates to become competent translators, revisors and teachers of foreign languages.
Author Ewa Gruszczyńska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Ewa Gruszczyńska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Włodzimierz Gruszczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Włodzimierz Gruszczyński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesBiuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego, ISSN 0032-3802, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol70
Pages67-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjęzykoznawstwo polonistyczne, filologia obca, kultura języka polskiego, stylistyka języka polskiego, gramatyka kontrastywna, tłumacz, weryfikator przekładu
Keywords in EnglishPolish linguistics, philology, Practical Polish Usage, stylistics, Contrastive grammar, translator, translation reviser
ASJC Classification3310 Linguistics and Language; 1203 Language and Linguistics
Abstract in PolishW artykule poruszono problem miejsca, jakie zajmują przedmioty polonistyczne na filologiach obcych na polskich uczelniach. Autorzy wychodzą z założenia, że absolwenci fi lologii obcych i kierunków lingwistycznych powinni posiadać wiedzę wyraźną nie tylko o językach obcych, ale także o języku polskim, gdyż jest ona niezbędna do wykonywania takich zawodów, jak tłumacz czy weryfi kator tekstu przekładu, a także nauczyciel języka obcego. W efektach kształcenia w zakresie umiejętności, w sylwetkach absolwentów i w opisach celów studiów fi lologicznych najczęściej znajdują informacje, że absolwenci posiadają taką wiedzę. Jednak przeanalizowane programy studiów ponad 100 neofi lologii z dziewięciu uczelni wyższych świadczą o tym, że jedynie niewielki procent kierunków fi lologicznych realizuje (i to w bardzo ograniczonym stopniu) te deklaracje. Pozostaje to w sprzeczności z oczekiwaniami zarówno studentów, jak i absolwentów wykonujących zawody tłumacza, weryfi katora i nauczyciela, którzy są zmuszeni do uzupełniania wiedzy na studiach podyplomowych i dodatkowych kursach.
Languagepl polski
File
9-gruszczynska-gruszczynski.pdf of 14-09-2015
968 KB
Score (nominal)13
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.0
Citation count*2 (2019-12-03)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15550
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15550
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?