PedsQL™ Family Impact Module jako metoda badania wpływu choroby nowotworowej dziecka na rodzinę. Badania pilotażowe

Aneta Muczyń , Radosław Sterczyński , Marzena Samaradkiewicz , Jan Maciej Zaucha

Abstract

Chronic diseases, in particular cancer, adversely affect the daily functioning not only of the child, but above all their family. Unfortunately, in Poland the possibility to assess this parameter is limited. There is a lack of standardized tools, characterized by good psychometric parametersthat also take into account the specific characteristics of the disease. Created by Prof Varni, the PedsQL Family Impact Module is used abroadto evaluate the effect of chronic diseases in various illnesses, including pediatric cancer. Therefore, it was decided to adapt this questionnaire to Polish conditions in order to be able to assess in the future the impact of pediatric cancer on the family
Author Aneta Muczyń
Aneta Muczyń,,
-
, Radosław Sterczyński (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Radosław Sterczyński,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Marzena Samaradkiewicz
Marzena Samaradkiewicz,,
-
, Jan Maciej Zaucha
Jan Maciej Zaucha,,
-
Journal seriesPsychoonkologia, ISSN 1429-8538, (B 6 pkt)
Issue year2014
No4
Pages1-8
Abstract in PolishChoroby przewlekłe, a w szczególności choroba nowotworowa negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie nie tylko dziecka, ale przede wszystkim jego rodziny. Niestety w Polsce możliwości oceny tego parametru są ograniczone. Brakuje wystandaryzowanych narzędzi, charakteryzujących się dobrymi parametrami psychometrycznymi, które uwzględniałyby również specyfikę danej choroby. Utworzony przez prof. Varni’ego kwestionariusz ankiety PedsQL Family Impact Module wykorzystywany jest za granicą do oceny wpływu choroby przewlekłej w różnych jednostkach chorobowych, w tym w chorobie nowotworowej dziecka. Dlatego postanowiono zaadaptować ten kwestionariusz do warunków polskich, by w przyszłości móc oceniać wpływ choroby nowotworowej dziecka na rodzinę.
Languagepl polski
File
PedsQL-Artyku-.pdf of 14-09-2015
228.39 KB
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15780
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15780
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?