Luksusowe usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej w opinii konsumentów

Joanna Newerli-Guz , Agnieszka Rybkowska , Radosław Sterczyński

Abstract

Consumers’ behaviours in the market for luxurious services are determined by many factors. In their article, the authors undertook an attempt to interpret the notion of luxurious service and evaluation of the requirements posed to it. Moreover, they examined consumers’ behaviours in the market for luxurious cosmetic services. The surveys were carried out in the group of 162 inhabitants of Tricity. The respondents identified luxury with life comfort and with pleasure of consumption. More than 70% of the respondents ascertained presence of luxurious services in the market for services. Their basic features are high quality and price as well as accessibility for only the selected group. The luxurious cosmetic services’ attributes are guarantee of high quality and prestige. The main reasons for use of these services are desire to take care of one’s appearance and health as well as prestige. The most often chosen procedures were ones connected with removal of the symptoms of ageing, also considered as luxurious. The amounts, which the respondents assigned for procedures, were diversified and prices for the procedures in their opinion were too high. In the epoch of prevalence of the trends to take case of health and appear- ance, the market for cosmetic services has been witnessing an intense development, and offering new, more and more sophisticated and effective procedures, it has an opportunity to be coined as luxurious. The article is of the research nature. 
Author Joanna Newerli-Guz
Joanna Newerli-Guz,,
-
, Agnieszka Rybkowska
Agnieszka Rybkowska,,
-
, Radosław Sterczyński (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Radosław Sterczyński,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2014
No4(351)
Pages251-262
Abstract in PolishZachowania konsumentów na rynku usług luksusowych są uwarunkowane wie- loma czynnikami. W artykule podjęto próbę interpretacji pojęcia usługi luksusowej i oceny stawianych jej wymagań. Ponadto, zbadano zachowania konsumentów na rynku luksusowych usług kosmetycznych. Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 162 mieszkańców Trójmiasta. Badani utożsamiali luksus z komfortem ży- cia oraz z przyjemnością konsumpcji. Ponad 70% ankietowanych stwierdziło obec- ność usług luksusowych na rynku usług. Ich podstawowymi cechami są wysoka jakość i cena oraz dostępność tylko dla wybranej grupy. Atrybutami luksusowych usług kosmetycznych są gwarancja wysokiej jakości i prestiż. Główne powody korzystania z tych usług to chęć dbania o wygląd i zdrowie oraz prestiż. Najczę- ściej wybieranymi zabiegami były związane z usuwaniem oznak starzenia, również uznane za luksusowe. Kwoty, które respondenci przeznaczali na zabiegi były zróż- nicowane, a ceny zabiegów w ich opinii zbyt wysokie. W dobie obowiązywania trendów o zdrowie i wygląd rynek usług kosmetycznych przeżywa intensywny roz- wój, a oferując nowe, coraz bardziej wyszukane i efektywne zabiegi ma szansę na miano luksusowego. Artykuł ma charakter badawczy.
Languagepl polski
File
IBRKK-handel-wew-4-2014.pdf of 14-09-2015
5.71 MB
handel-wewnetrzny-04-lip-iec-sierpien-2014-1-.pdf of 14-09-2015
1.26 MB
Score (nominal)12
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15781
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15781
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?