Kontrowersje wokół big-beatu w publicystyce lat 60

Grzegorz Dąbkowski

Abstract

​The aim of this paper is to analyse the articles about rock music written by Polish journalists, music critics,  musicologists and musicians in the 1960s. In Poland, rock music was called „bigbeat“ due to the government‘s negative  attitude to the Western music. However, the authors of the analysed articles expressed very diverse opinions on the „big- beat“ music.
Author Grzegorz Dąbkowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Grzegorz Dąbkowski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesKULTURA POPULARNA, ISSN 1644-8340, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
Pages56-65
Publication size in sheets0.5
Abstract in Polish​Celem artykułu jest analiza artykułów o muzyce bigbitowej, napisanych przez polskich dziennikarzy, krytyków muzycznych,  muzykologów i muzyków w latach sześćdziesiątych. W tamtych czasach muzyka zachodnia była źle widziana przez władze, jednak  opinie autorów analizowanych tekstów na temat big-beatu były zróżnicowane.
DOIDOI:10.5604/16448340.1132089
Languagepl polski
File
Big-beat-Spis-tresci.pdf of 14-09-2015
79.54 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15859
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15859
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?