Prejudice reduction in an educational setting. Practical outcomes from theoretical approaches

Małgorzata Wójcik , Katarzyna Popiołek

Abstract

The presented paper reviews research studies that have investigated the effects of interventions aiming at prejudice reduction. The theories and research results are summarised according to addressed approach in the following categories: intergroup contact approach, social identity and categorization. Intergroup contact approach inspired such techniques as: contact hypothesis, jigsaw classroom, Pettigrew's model and imagined intergroup contact hypothesis while social identity gave the ground for common ingroup identity and crossed categorization theories. We place special emphasis on methods which are applicable for school setting trying to answer the questions when, why and under which condition a given method works. Key words: intervention, prejudice reduction, decategorization, recategorization, intergroup contact.
Author Małgorzata Wójcik (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Małgorzata Wójcik,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Katarzyna Popiołek (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Katarzyna Popiołek,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Journal seriesPolish Journal of Applied Psychology, ISSN 1642-1892, (B 8 pkt)
Issue year2014
Vol12
No3
Pages45-64
Publication size in sheets0.95
Abstract in PolishArtykuł jest próbą przeglądu teorii oraz badań dotyczących skuteczności interwencji zmniejszających uprzedzenia wobec członków stereotypizowanych grup. Przedstawione metody i techniki oddziaływania wywodzą się z teorii kontaktu międzygrupowego oraz teorii tożsamości społecznej i kategoryzacji. W artykule opisane są następujące techniki zmiany uprzedzeń: hipoteza kontaktu, klasa mieszana, model Pettigrew oraz hipoteza wyobrażonego kontaktu wywodzące się z teorii kontaktu międzygrupowego, a także teoria wspólnej tożsamości grupowej i skrzyżowanych kategoryzacji społecznych, które mają swoje korzenie w teorii tożsamości społecznej i kategoryzacji. Szczególny nacisk położony jest na te metody, które można zastosować podczas zajęć szkolnych. Artykuł jest także próbą odpowiedzi na pytania które techniki, w jakich warunkach i kontekstach edukacyjno-społecznych przynoszą najlepsze efekty. Key words: interwencja, redukcja uprzedzeń, dekategoryzacja, rekategoryzacja, kontakt międzygrupowy.  
URL http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/62924/Polish_Journal_of_Applied_Psychology_2014_vol_12_no_3.pdf#page=45
Languageen angielski
File
1str.pdf of 14-09-2015
144.32 KB
Score (nominal)8
Citation count*2 (2021-04-13)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15877
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15877
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15882
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15882
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?