Impact of Conflict Resolution Strategies on Perception of Agency, Communion and Power Roles Evaluation

Aleksandra Cisłak-Wójcik

Abstract

Two experiments probed the role of strategies used in social conflicts on perception of agency and communion. In study 1, persons who revealed prosocial orientation were perceived as less agentic, but more communal than those who revealed competitive orientation. In study 2 these findings were replicated in the context of organizational conflict, those who decided to use confrontational strategies were also perceived as more agentic, although less communal than those who used cooperative strategies. In line with the theory of power effects on objectification of social targets, the perceived agency and communion were differently linked to superior’s and subordinate’s evaluation. While perceived agency predicted the subordinate’s evaluation, perceived communion predicted superior’s evaluation, but not the other way round. Moreover, perception of communion (but not agency) mediated the negative effect of confrontational strategies on supervisor’s evaluation. On the other hand, perceived agency suppressed the effect of strategies on subordinate’s evaluation.
Author Aleksandra Cisłak-Wójcik (Wydział Psychologii)
Aleksandra Cisłak-Wójcik,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPolish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt)
Issue year2014
Vol45
No4
Pages426-433
Publication size in sheets0.5
Keywords in English agency, communion, power, social perception, conflict, conflict resolution strategies
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishW dwóch eksperymentach sprawdzano wpływ stosowanych strategii rozwiązywania konfliktów na przypisywaną sprawczość i wspólnotowość. Wyniki badania 1 pokazały, żeosoby, któreprzejawiałyorientacjęprospołecznąbyły spostrzeganejako mniejsprawcze, lecz bardziej wspólnotowe niż te, któreprzejawiałyorientacjęrywalizacyjną.Wbadaniu2 efekty te zostałyzreplikowanew kontekście rozwiązywania konfliktuorganizacyjnego. Osoby, którepreferowałystrategie konfrontacyjnebyły równieżpostrzegane jako bardziejsprawcze, choćmniejwspólnotowe niż te osoby, które preferowały strategiekooperacyjne. Zgodniez przewidywaniami teoretycznymi dotyczącymi związku władzy i instrumentalnego traktowania innych, spostrzegana sprawczość i wspólnotowość różnie wiązały się z ocenami osoby jako podwładnego i i jako przełożonego. Spostrzeganasprawczość była istotnym predyktorem oceny podwładnych, natomiast spostrzeganawspólnotowość była istotnym predyktorem ocen przełożonych. Ponadto spostrzeganawspólnotowość (lecz niesprawczość) była mediatorem wpływustrategiikonfrontacyjnychnaocenęprzełożonego. Z kolei spostrzegana sprawczość była supresorem wpływustrategiikonfrontacyjnychnaocenępodwładnych.
DOIDOI:10.2478/ppb-2014-0052
URL http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2014.45.issue-4/ppb-2014-0052/ppb-2014-0052.xml
Languagepl polski
File
05-v2.pdf of 14-09-2015
570.62 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.148
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15909
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15909
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?