Registered Replication Report: Schooler and Engstler-Schooler (1990)

V. K. Alogna , M.K. Attaya , P. Aucoin , Š. Bahník , Stacey Birch , A.R. Birt , Brian H. Bornstein , S. Bouwmeester , M. A. Brandimonte , Charity Brown , K. Buswell , M. Carlson , Simon Chu , Aleksandra Cisłak-Wójcik , M. Colarusso , M.F. Colloff , M.F. Dellapaolera , J. F. Delvenne , A. Di Domenico , A. Drummond , G. Echterhoff , J.E. Edlund , C. M. Eggleston , B. Fairfield , G. Franco , F. Gabbert , B.W. Gamblin , M. Garry , R. Gentry , E.A. Gilbert , D.L. Greenberg , J. Halberstadt , L. Hall , P.J.B. Hancock , D. Hirsch , G. Holt , J.C. Jackson , J. Jong , A. Kehn , C. Koch , R. Kopietz , U. Körner , M.A. Kunar , C.K. Lai , S.R.H. Langton , F.P. Leite , N. Mammarella , J.E. Marsh , K.A. McConnaughy , S. McCoy , A.H. McIntyre , C.A. Meissner , R.B. Michael , A.A. Mitchell , M. Mugayar-Baldocchi , R. Musselman , C. Ng , A.L. Nichols , N.L. Nunez , M.A. Palmer , J.E. Pappagianopoulos , M.S. Petro , C.R. Poirier , E. Portch , M. Rainsford , A. Rancourt , C. Romig , E. Rubínová , M. Sanson , L. Satchell , J.D. Sauer , K. Schweitzer , J. Shaheed , F. Skelton , G.A. Sullivan , K.J. Susa , J.K. Swanner , W.B. Thompson , R. Todaro , J. Ulatowska , T. Valentine , P.P.J.L. Verkoeijen , M. Vranka , K.A. Wade , C.A. Was , D. Weatherford , K. Wiseman , T. Zaksaite , D.V. Zuj , R.A. Zwaan

Abstract

Trying to remember something now typically improves your ability to remember it later. However, after watching a video of a simulated bank robbery, participants who verbally described the robber were 25% worse at identifying the robber in a lineup than were participants who instead listed U.S. states and capitals—this has been termed the “verbal overshadowing” effect (Schooler & Engstler-Schooler, 1990). More recent studies suggested that this effect might be substantially smaller than first reported. Given uncertainty about the effect size, the influence of this finding in the memory literature, and its practical importance for police procedures, we conducted two collections of preregistered direct replications (RRR1 and RRR2) that differed only in the order of the description task and a filler task. In RRR1, when the description task immediately followed the robbery, participants who provided a description were 4% less likely to select the robber than were those in the control condition. In RRR2, when the description was delayed by 20 min, they were 16% less likely to select the robber. These findings reveal a robust verbal overshadowing effect that is strongly influenced by the relative timing of the tasks. The discussion considers further implications of these replications for our understanding of verbal overshadowing.
Author V. K. Alogna
V. K. Alogna,,
-
, M.K. Attaya
M.K. Attaya,,
-
, P. Aucoin
P. Aucoin,,
-
, Š. Bahník
Š. Bahník,,
-
, Stacey Birch
Stacey Birch,,
-
, A.R. Birt
A.R. Birt,,
-
, Brian H. Bornstein
Brian H. Bornstein,,
-
, S. Bouwmeester
S. Bouwmeester,,
-
, M. A. Brandimonte
M. A. Brandimonte,,
-
, Charity Brown
Charity Brown,,
-
et al.`
Journal seriesPerspectives on Psychological Science, ISSN 1745-6916, (A 45 pkt)
Issue year2014
Vol9
No5
Pages556-578
Publication size in sheets1.1
Keywords in Englishrecognition memory, verbal overshadowing, eyewitness, lineup identification, replication
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishPrzypominanie sobie czegoś w danym momencie zazwyczaj poprawia zdolność do przypomnienia sobie tej informacji w przyszłości. Jednak poprawność identyfikacji sprawcy napadu na bank oglądanego na nagraniu wideo była o 25% niższa wówczas, gdy należało opisać jego wygląd niż wtedy, gdy wykonywano alternatywne zadanie (wymienianie stanów USA i ich stolic) - co nazwano efektem werbalnego zamazywania (Schooler i Engstler - Schooler, 1990). Wyniki nowszych badań sugerowały, że wielkość tego efektu może być znacznie mniejsza niż początkowo opisywana. Biorąc pod uwagę niepewność co do wielkości efektu, rolę tego wyniku we współczesnej literaturze poświęconej pamięci i jej znaczenie praktyczne, przeprowadziliśmy dwie serie wcześniej rejestrowanych replikacji (RRR1 i RRR2) , które różniły się tylko kolejnością zadań i rodzajem zadania kontrolnego. W RRR1, gdy zadanie deskryptywne następowało bezpośrednio po rabunku, w przypadku uczestników, którzy opisywali wygląd napastnika, szansa na poprawną identyfikację spadała o 4% w porównaniu do warunków kontrolnych. W RRR2, gdy zadanie deskryptywne następowało po 20 minutach, szansa ta spadała o 16%. Wyniki te systematycznie potwierdzają istnienie efektu werbalnego zamazywania, który silnie zależy od kolejności zadań. W dyskusji zawarte są wnioski płynące z tych wyników dla zrozumienia istoty efektu werbalnego zamazywania.
DOIDOI:10.1177/1745691614545653
URL pps.sagepub.com/content/9/5/556.full
Languageen angielski
File
Perspectives-on-Psychological-Science-2014-Registered-Replication-Reports-556-78.pdf of 14-09-2015
1,003.59 KB
Score (nominal)45
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 5.966; WoS Impact Factor: 2014 = 9.546 (2) - 2014=10.288 (5)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15914
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15914
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?