Terapia poznawcza poczucia winy związanego z traumą u osób z PTSD

Agnieszka Popiel

Abstract

Various aspects of guilt are frequent problems of patients suffering from PTSD, though they have been included into the diagnostic criteria for PTSD just in the present version DSM-5. Some studies indicate limitation of effectiveness of exposure therapy in PTSD patients with predominant emotions of anger or guilt. The aim of this paper is to present cognitive conceptualization of guilt in PTSD proposed by Kubany, and a treatment protocol resulting from this conceptualization. The clinical application of the protocol is illustrated with preliminary results of systematic observation of 8 patients with moderate to severe PTSD who were treated with cognitive therapy for guilt followed by a standard prolonged exposure protocol. The cognitive therapy of guilt can be a valuable supplement for treatment of PTSD. This protocol can also be an inspiration for therapists working with patients with dysfunctional guilt as a problem in other than PTSD disorders – like depression or adjustment disorders. In discussion the place of guilt in treatment according to different (PE-Foa et al.; CPT-Resick et al.; CT-Ehlers and Clark) trauma focused therapy approaches is addressed, and the need for further studies is underlined.
Author Agnieszka Popiel (Wydział Psychologii)
Agnieszka Popiel,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsCognitive therapy of trauma related guilt in patients with PTSD
Journal seriesPsychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt)
Issue year2014
Vol48
No3
Pages615-625
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish PTSD, wina, trauma, terapia poznawcza, przedłużona ekspozycja
Keywords in English PTSD, guilt, trauma, cognitive therapy, prolonged exposure
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 2700 General Medicine
Abstract in PolishRóżne aspekty poczucia winy są częstym problemem osób cierpiących na zaburzenie stresowe pourazowe, choć dopiero w obecnej wersji DSM-5 znalazły odzwierciedlenie w kryteriach diagnostycznych PTSD. Istnieją także dane wskazujące na ograniczenie skuteczności terapii ekspozycyjnych u pacjentów z PTSD i nasilonymi emocjami innymi niż lęk – takimi jak wina czy gniew. Aby rozszerzyć możliwości terapeutyczne wobec takich pacjentów, opracowano moduł terapii poczucia winy oparty na założeniach terapii poznawczej i metodach opisanych w literaturze przedmiotu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poznawczego rozumienia poczucia winy w PTSD zaproponowanego przez Kubanyego, oraz protokołu modułu terapeutycznego ukierunkowanego na modyfikację poczucia winy (Część I). Ilustrację kliniczną stanowią wstępne rezultaty zastosowania 1-5 sesji terapii poznawczej poczucia winy jako interwencji poprzedzającej terapię metodą przedłużonej ekspozycji u ośmiu pacjentów z rozpoznaniem ciężkiego lub umiarkowanego PTSD którzy zgłosili się do programu terapii TRAKT-II prowadzonego w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego dla uczestników wypadków komunikacyjnych (Część II). Zastosowanie modułu przyniosło znaczne zmniejszenie ogólnego poczucia winy (ES d=0,84; p=0,028) i przypisywanie sobie odpowiedzialności za zdarzenie (ES d=0,88; p=0,059) – mierzonych ustrukturalizowanym wywiadem AAGS. Uwzględniając ograniczenia wynikające z liczebności grupy, na podstawie zaprezentowanego systematycznego opisu przypadków można zauważyć, że terapia poznawcza poczucia winy może być wartościowym uzupełnieniem terapii PTSD, może także stanowić inspirację do pracy z dysfunkcjonalnym poczuciem winy występującym u pacjentów z innymi zaburzeniami.  
URL http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2014/615Popiel_PsychiatrPol2014v48i3.pdf
Languagepl polski
File
Popiel-PsychiatrPol2014v48i3.pdf of 14-09-2015
518.39 KB
nadbitka_terapia poznawcza poczucia winy.JPG 61.43 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.617; WoS Impact Factor: 2014 = 0.733 (2) - 2014=0.605 (5)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15954
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15954
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?