Relacja, kreacja, deformacja. Dylematy mediów w debacie publicznej

Marcin Zaborski

Abstract

​The article is devoted to the questions of ethical dilemmas of political activists’ appearance in the media. The author utilizes the results of monitoring the national radio and TV stations and asks – who is the leader of the media? Who is allowed to speak? Who is recognized as an authority? The article tries to re-create the picture of political leaders and their political agenda. In this context the author calls for a public debate on this issue and discussion on contemporarypolitical reality.
Author Marcin Zaborski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marcin Zaborski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesZeszyty Prasoznawcze, ISSN 0555-0025, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol57
No2 (218)
Pages221-233
Publication size in sheets0.6
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony kwestii etycznych dylematów towarzyszących obecności liderów politycznych w mediach. Autor wykorzystuje wyniki przeprowadzonego na potrzeby artykułu monitoringu wybranych nadawców radiowych i telewizyjnych. Stawia pytanie o to - kto jest przez nich uznawany za autorytet, komu oddajągłos i kogo zapraszają do studia? Tekst stanowi próbę zrekonstruowania obrazu politycznych przywódców i tworzonej przez nich agendy politycznej. W tej perpektywie autor zachęca także do debaty nad kondycją współczesnej polityki i jej medialnym obrazem. 
DOIDOI:DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.012.2333
URL http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2014/2-(218)/
Languagepl polski
File
Spis-Zeszyty-Prasoznawcze-2-2014.pdf of 14-09-2015
551.73 KB
Zeszyty-prasoznawcze2.jpg of 14-09-2015
42.63 KB
Prev6-Zeszyty-Prasoznawcze-2-2014.pdf of 14-09-2015
611.64 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16017
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16017
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?