Relacja, kreacja, deformacja. Dylematy mediów w debacie publicznej

Marcin Zaborski

Abstract

​The article is devoted to the questions of ethical dilemmas of political activists’ appearance in the media. The author utilizes the results of monitoring the national radio and TV stations and asks – who is the leader of the media? Who is allowed to speak? Who is recognized as an authority? The article tries to re-create the picture of political leaders and their political agenda. In this context the author calls for a public debate on this issue and discussion on contemporarypolitical reality.
Autor Marcin Zaborski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marcin Zaborski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Prasoznawcze, ISSN 0555-0025, (B 14 pkt)
Rok wydania2014
Tom57
Nr2 (218)
Paginacja221-233
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Streszczenie w języku polskimArtykuł jest poświęcony kwestii etycznych dylematów towarzyszących obecności liderów politycznych w mediach. Autor wykorzystuje wyniki przeprowadzonego na potrzeby artykułu monitoringu wybranych nadawców radiowych i telewizyjnych. Stawia pytanie o to - kto jest przez nich uznawany za autorytet, komu oddajągłos i kogo zapraszają do studia? Tekst stanowi próbę zrekonstruowania obrazu politycznych przywódców i tworzonej przez nich agendy politycznej. W tej perpektywie autor zachęca także do debaty nad kondycją współczesnej polityki i jej medialnym obrazem. 
DOIDOI:DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.012.2333
URL http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2014/2-(218)/
Językpl polski
Plik
Spis-Zeszyty-Prasoznawcze-2-2014.pdf z dnia 14-09-2015
551.73 KB
Zeszyty-prasoznawcze2.jpg z dnia 14-09-2015
42.63 KB
Prev6-Zeszyty-Prasoznawcze-2-2014.pdf z dnia 14-09-2015
611.64 KB
Punktacja (całkowita)14
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16017
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16017
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?