Rola wsparcia społecznego w kontekście stresu organizacyjnego oraz zaangażowania w pracę

Ewelina Smoktunowicz , Roman Cieślak , Katarzyna Żukowska

Abstract

Moderating and mediating roles of perceived social support were tested in three hypotheses: (1) Social support moderates the relationship between occupational stress and work engagement; (2) social support mediates the effect of occupational stress on work engagement, (3) social support mediates effect of occupational stress on work engagement only when the level of this stress is low. Participants were 173 professionals working with trauma survivors. Hypotheses were verified in a longitudinal study using regression analysis procedure for testing mediating and moderating effects with bootstrapping (Hayes, 2013). Social support turned out to be the moderator but not the mediator of the relationship between occupational stress and work engagement. Testing third hypothesis indicated that social support can be a mediator of the relationship between occupational stress and work engagement but only when this stress is low. When the stress is high social support acts as a buffer. Therefore, depending on the occupational stress level social support can function either as moderator or mediator.
Author Ewelina Smoktunowicz (Wydział Psychologii)
Ewelina Smoktunowicz,,
- Wydział Psychologii
, Roman Cieślak (Wydział Psychologii)
Roman Cieślak,,
- Wydział Psychologii
, Katarzyna Żukowska (Wydział Psychologii)
Katarzyna Żukowska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol51
No4
Pages25-37
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwsparcie społeczne, zaangażowanie w pracę, stres organizacyjny, moderowana mediacja
Keywords in Englishsocial support, work engagement, occupational stress, moderated mediation
Abstract in PolishCelem badań była weryfikacja trzech hipotez dotyczących pośredniej roli wsparcia społecznego: 1) wsparcie jest moderatorem związku pomiędzy stresem organizacyjnym a zaangażowaniem w pracę, 2) wsparcie mediuje efekt stresu organizacyjnego na zaangażowanie w pracę, 3) mediowany przez wsparcie społeczne efekt stresu organizacyjnego na zaangażowanie w pracę występuje tylko przy niskim poziomie tego stresu. W badaniu uczestniczyło 173 pracowników zawodowo zajmujących się pomaganiem ludziom, którzy doświadczyli traumatycznych lub ekstremalnych zdarzeń. Hipotezy zweryfikowano w badaniu podłużnym testując efekt moderacyjny, mediacyjny i moderowanej mediacji przy pomocy analizy regresji z bootstrappingiem. Spostrzegane wsparcie społeczne okazało się moderatorem, ale nie mediatorem związku pomiędzy stresem organizacyjnym a zaangażowaniem w pracę. Weryfikacja hipotezy trzeciej pokazała jednak, że wsparcie może być mediatorem związku pomiędzy stresem organizacyjnym a zaangażowaniem w pracę, ale tylko, gdy stres ten jest niski. Przy wysokim poziomie stresu, wsparcie społeczne działa jak bufor. Podsumowując, wyniki wskazują, że wsparcie społeczne przyjmuje jedną z dwóch ról: moderatora lub mediatora w zależności od poziomu stresu organizacyjnego.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0074-7
URL http://studiapsychologiczne.pl/fulltxt.php?ICID=1107550
Languagepl polski
File
Smoktunowicz-Cieslak-Zukowska-2013-nowa-wersja7.pdf of 14-09-2015
626.11 KB
fulltext-1-.pdf of 14-09-2015
718.91 KB
Smoktunowicz-Cieslak-Zukowska-2013-nowa-wersja7.pdf of 14-09-2015
606.56 KB
Score (nominal)10
Citation count*13 (2020-11-30)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16021
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16021
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17116
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17116
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17513
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17513
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?