Ocena jakości życia w kontekście cech osobowości u młodych mężczyzn o różnym stopniu zaangażowania w uprawianie ćwiczeń fizycznych

Anna Siwy-Hudowska

Abstract

Physical activity is very beneficial for both physical and mental health. The aim of the study was to compare the quality of life of people engaged and not engaged in regular physical activity and to specify the relation between personality traits and the quality of life. The reasearch included 101 men, comprising 32 athletes, 38 amateur athletes and 31 participants that did not train. Athletes' average time of exercising was 5 days a week for about 3 hours and amateur athletes trained 4 days a week for 2 hours. Self-descriptive questionnaires were used: Quality of Life Questionnaire and NEO-FFI. Physical active people assessed their quality of life significantly higher than not active people. It was confirmed that with the increase in extroversion and conscientiousness and with the decrease in neuroticism, the general quality of life and the estimation of its parts was rising. Athletes had the highest scores in extroversion and conscientiousness compared with other groups. It can be concluded that in this group, higher quality of life could be affected not only by physical activity but also by personality traits associated with positive emotionality.
Autor Anna Siwy-Hudowska (Wydział Psychologii)
Anna Siwy-Hudowska
- Wydział Psychologii
Inne wersje tytułuQUALITY OF LIFE AND PERSONALITY OF YOUNG MEN WITH VARYING DEGREES OF INVOLVEMENT IN PHYSICAL EXCERCISES
Tytuł czasopisma/seriiStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Rok wydania2013
Tom51
Nr3
Paginacja63-72
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim jakość życia, osobowość, aktywność fizyczna, sport
Słowa kluczowe w języku angielskimquality of life, personality, physical activity, sport
Streszczenie w języku polskimAktywność fizyczna niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych, obejmujących zarówno zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Celem badania było porównanie jakości życia osób zaangażowanych i nie zaangażowanych w wykonywanie regularnej aktywności ruchowej oraz określenie relacji między cechami osobowości a poziomem jakości życia. Przebadano 101 mężczyzn, w tym 32 sportowców wyczynowych, 38 sportowców-amatorów oraz 31 osób w ogóle nie trenujących. Średni czas przeznaczany na ćwiczenia w grupie wyczynowców wynosił 5 dni w tygodniu po około 3h, natomiast w grupie amatorów – 4 dni w tygodniu po około 2h. Wykorzystano kwestionariusze samoopisowe: Kwestionariusz Jakości Życia oraz kwestionariusz NEO-FFI. Osoby aktywne fizycznie oceniały istotnie wyżej swoją jakość życia niż osoby nie uprawiające sportu. Potwierdzono, że wraz ze wzrostem ekstrawersji i sumienności oraz spadkiem neurotyczności wzrasta ogólna jakość życia i ocena jej sfer. W badanej grupie najwyższą ekstrawersję i sumienność posiadali sportowcy wyczynowi w porównaniu z pozostałymi badanymi osobami. Można wnioskować, że na wyższą jakość życia w tej grupie wpływać może nie tylko uprawianie aktywności fizycznej, ale także cechy osobowości związane z pozytywną emocjonalnością.
DOIDOI: 10.2478/v10167-010-0089-6
URL http://studiapsychologiczne.pl/fulltxt.php?ICID=1133967
Językpl polski
Plik
siwy-hudowska-ocena-jakosci-zycia.pdf z dnia 14-09-2015
1.96 MB
OCENA JAKOŚCI ŻYCIA W KONTEKŚCIE CECH_1str.pdf 335.69 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16027
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16027
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?