Makiawelizm w rodzinach: analiza współzależności między poziomem makiawelizmu dorosłych dzieci i ich rodziców

Anna Siwy-Hudowska , Irena Pilch

Abstract

Machiavellianism is the term describing personality syndrome that can be attributed to people who achieve their aim by interpersonal manipulation. Despite the extensive literature describing the differences in machiavellians and non-machiavellians, little is known about the biological and environmental determinants of Machiavellianism. The aim of the study was to examine whether between spouses and between parents and their children, there is a significant similarity in Machiavellianism. Heritability coefficient for this trait was also estimated. In the research participated 131 biological families consisting of both parents and a child. The analyses were performed according to the age and sex of the children. There were positive correlations between Machiavellianism of spouses and between Machiavellianism of fathers and their children, especially sons. There was no similarity between parents and their children over the age of 20. The value of Machiavellianism heritability coefficient was 26% in the group of families with younger children, and 11% in the group of families with older children. It would be important to examine the specificity of environmental influences in the formation of Machiavellian personality in future research.
Author Anna Siwy-Hudowska (Wydział Psychologii)
Anna Siwy-Hudowska,,
- Wydział Psychologii
, Irena Pilch
Irena Pilch,,
-
Other language title versionsMACHIAVELLIANISM IN FAMILIES: ANALYSIS OF relationships BETWEEN THE MACHIAVELLIANISM LEVEL OF GROWN-UP CHILDREN AND THEIR PARENTS
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol52
No3
Pages17-25
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish makiawelizm, osobowość, genetyka zachowania
Keywords in EnglishMachiavellianism, personality, behavior genetics
Abstract in PolishMakiawelizm jest pojęciem opisującym syndrom osobowości przypisywany osobom osiągającym cele drogą manipulacji interpersonalnej. Mimo obszernej literatury opisującej różnice w funkcjonowaniu osób makiawelicznych i niemakiawelicznych, niewiele wiadomo o biologicznych i środowiskowych uwarunkowaniach makiawelizmu. Celem badania było sprawdzenie, czy między małżonkami oraz między rodzicami i ich dziećmi istnieje istotne podobieństwo w zakresie makiawelizmu. Dokonano także oszacowania wskaźnika odziedziczalności tej cechy. W badaniach wzięło udział 131 rodzin biologicznych, składających się z obojga rodziców i jednego dziecka. Analizy przeprowadzono w podziale na wiek i płeć dzieci. Wykazano dodatnią korelację między makiawelizmem małżonków oraz między makiawelizmem ojców i ich dzieci, zwłaszcza synów. Wskazano także na brak podobieństwa w zakresie tej cechy między rodzicami a dziećmi w wieku powyżej 20 lat. Szacunkowa wartość wskaźnika odziedziczalności dla makiawelizmu wyniosła 26% w grupie rodzin z młodszymi dziećmi i 11% w grupie ze starszymi dziećmi. Istotne w kolejnych badaniach byłoby dokładniejsze zbadanie specyfiki wpływów środowiskowych w kształtowaniu się makiawelizmu.
DOIDOI: 10.2478/v10167-010-0086-3
URL http://studiapsychologiczne.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=878097&dz=s6
Languagepl polski
File
Makiawelizm-w-rodzinach-wersja-final.pdf of 14-09-2015
436.6 KB
Makiawelizm_1.pdf 162.68 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2021-04-13)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16028
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16028
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?