Competence over communion. Implicit evaluation of personality traits during goal pursuit

Marta Roczniewska , Alina Kolańczyk

Abstract

 Research shows that goal-relevant objects are rated positively, which results from their functionality towards the aim. In previous studies these objects were always external to the agent. However, relevant knowledge of self is also potentially accessible during goal pursuit, as self-esteem is an indicator of aim’s feasibility. In two experimental studies we tested whether goal activation affects temporal changes in automatic evaluations of personality traits related to the dimensions of agency and communion. We administered affect misattribution procedure where participants rated neutral Chinese hexagrams proceeded by words describing traits (75ms masked presentation). The list of words comprised agentic (e.g. agile) and communal (e.g. trustworthy) traits. The rating took place twice – before and after introducing a manual task. In the first study, goal activation led to slightly more positive implicit evaluations of agentic and more negative evaluation of communal traits, which is consistent with empirical data on self-perception depending on agentic knowledge rather than communal one. In the second study we showed that goal activation led to changes only for promotion-, but not prevention-oriented individuals, which is explained by motivation strength. The results indicate that valuation of traits changes temporarily along with goal pursuit.
Author Marta Roczniewska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marta Roczniewska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Alina Kolańczyk (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Alina Kolańczyk,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPolish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt)
Issue year2014
Vol45
No4
Pages418-425
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in Polish Badania wykazały, że , obiekty odpowiadające celom są oceniane pozytywnie, a wynika to z ich funkcjonalności względem celu. W poprzednich badaniach obiekty miały zawsze charakter zewnętrzny względem podmiotu. Jednak wiedza odpowiadająca Ja jest także potencjalnie dostępna podczas osiągania celu, a samoocena jest wskaźnikiem skuteczności. W dwóch eksperymentach testowano hipotezę, że aktywizacja celu wywoła chwilowe zmiany w automatycznych ewaluacjach sprawnościowych i wspólnotowych cech osobowości. W błędnej atrybucji wykazano, że uczestnicy badania pozostawali pod wpływem słów opisujących cechy podczas gdy oceniali następujące po nich heksagramy (75ms maskowana prezentacja). Wyniki wskazują, że waluacja cech zmienia się chwilowo pod wpływem aktywizacji celu.
DOIDOI:10.2478/ppb-2014-0046
URL http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2014.45.issue-4/issue-files/ppb.2014.45.issue-4.xml
Languageen angielski
File
ppb-2014-0046-1-.pdf of 14-09-2015
327.9 KB
Competence.pdf of 14-09-2015
543.54 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.148
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16072
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16072
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17103
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17103
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?