Rola satysfakcji z pracy w relacji między dopasowaniem człowieka do organizacji w zakresie strategii realizacji celów a zdrowiem psychicznym

Marta Roczniewska , Sylwiusz Retowski

Abstract

​Background: Person-organization (P–O) fit is a predictor of job satisfaction, and a misfit is a potential stressor. We aimed toexamine the consequences of fit between a person and an organization in terms of goal-pursuit strategies. We tested whether jobsatisfaction mediates the relationship between regulatory fit and mental health. Material and Methods: Research was conductedin a group of 169 employees. They were asked to fill in questionnaires assessing their chronic work regulatory focus, organizationalregulatory focus and job satisfaction. To measure mental well-being we administered the General Health Questionnaire(GHQ-28). We conducted mediation analysis in regression. Results: The results of the mediation analysis confirmed the mediatingrole of job satisfaction in the relation between regulatory focus misfit and physical and mental symptoms of distress.Conclusions: The results of this study point to the fact that P–O fit can relate to goal pursuit strategies. It influences not only jobsatisfaction, but also employees’ health. The conclusions can be applied in the human resources management practices, e.g., it mayserve as a useful argument to motivate employers to shape goals and strategies individually by managers, according to employees’preferences. The results should be interpreted with caution because of non-random sampling. 
Author Marta Roczniewska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marta Roczniewska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Sylwiusz Retowski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Sylwiusz Retowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesMedycyna Pracy, ISSN 0465-5893, (A 15 pkt)
Issue year2014
Vol65
No5
Pages621-631
ASJC Classification2739 Public Health, Environmental and Occupational Health; 2700 General Medicine
Abstract in PolishWstęp: Dopasowanie człowieka do organizacji stanowi predyktor satysfakcji z pracy, natomiast niedopasowanie jest potencjalnym stresorem. Problem badawczy dotyczył określenia związku między poziomem dopasowania człowieka do organizacji w zakresie strategii realizacji celów a zdrowiem psychicznym. Założono, że mediatorem tego związku jest satysfakcja z pracy. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 169 pracujących osób. Z wykorzystaniem kwestionariuszy sprawdzano osobowościowe i organizacyjne nastawienie regulacyjne oraz satysfakcję z pracy badanych. Wskaźniki zdrowia psychicznego zmierzono Kwestionariuszem Ogólnego Stanu Zdrowia (General Health Questionnaire – GHQ-28). Zależność zbadano przy pomocy analizy mediacyjnej w modelu regresji. Wyniki: Zgodnie z hipotezami zaobserwowano, że satysfakcja z pracy pośredniczy w związku między niedopasowaniem człowieka do organizacji w zakresie strategii realizacji celów a zdrowiem psychicznym (liczbą symptomów fizycznych, symptomów depresji, niepokoju i bezsenności oraz zaburzeń funkcjonowania). Wnioski: Wyniki badania wskazują na ważną rolę dopasowania do organizacji w zakresie sposobu realizowania celów. Wpływa ono nie tylko na satysfakcję z pracy, ale może również wiązać się ze zdrowiem psychicznym. Przeprowadzone badania potwierdzają zasadność formułowania celów zawodowych i strategii ich realizacji w sposób bardziej indywidualny i dostosowany do preferencji pracowników. Przy interpretacji wyników należy zachować ostrożność ze względu na nielosowo dobraną próbę badanych. 
DOIDOI:10.13075/mp.5893.00152
URL http://medpr.imp.lodz.pl/Rola-satysfakcji-z-pracy-w-relacji-miedzy-dopasowaniem-czlowieka-do-organizacji-w-zakresie-strategii-realizacji-celow-a-zdrowiem-psychicznym,1821,0,1.html
Languagepl polski
File
MP-5-2014-00152-Roczniewska-OF-1-.pdf of 14-09-2015
511.75 KB
Roczniewska-Retowski-2014-OF.pdf of 14-09-2015
511.75 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.416; WoS Impact Factor: 2014 = 0.397 (2) - 2014=0.305 (5)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16077
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16077
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16836
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16836
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?