Ocena jakości życia i strategii radzenia sobie z chorobą w grupie chorych poddawanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego

Anna Kieszkowska-Grudny , Joanna Maleszewska , Anna Siwy-Hudowska , Sergiusz Nawrocki

Abstract

Introduction. The main goal of the study was a quality of life (QoL) assessment in patients undergoing hip replacement (HP) before and 4 months after the surgery. In addition we were estimating the effectiveness of HP in lowering of the pain level associated with that illness. The secondary aim was to recognise the patients’ cognitive coping strategies before and after surgery. Methods and material. The study was performed with two measurements of medical and psychological parameters before and after 4 months of HP. We used: Survey Short Form 36 Scale (SF-36), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), pain intensity analog scales. Results. In 1st stage, 55 patients participated (F: 31, M: 24), in 2nd stage, 41 patients (F: 25, M: 16). The average age of F in 1st stage was 60±12y, in 2nd - 58±13y , and a group of men, 64±11y and 60±11y, respectively. According to the research the quality of patients’ life in all subscales like physical, emotional and social functioning, general health state, vitality and sanity has been increased significantly (p<0,001) after the surgery. The pain level has been significantly (p<0,001) decreased. In addition adaptive strategies, like positive refocusing (p<0,05) and positive reappraisal (p<0,01) have been increased, and self-blame (p<0,01) and catastrophizing (p<0,05) decreased after 4th months. Conclusion. The HP, even in the older patients, is effective method of treatment in terms of the patients’ quality of life improvement. In comparison with the period before the surgery the non-adaptive strategies changed into adaptive strategies and might have an impact on long-term effectiveness of that kind of treatment. (Gerontol Pol 2014, 2, 62-69)
Author Anna Kieszkowska-Grudny
Anna Kieszkowska-Grudny,,
-
, Joanna Maleszewska
Joanna Maleszewska,,
-
, Anna Siwy-Hudowska (Wydział Psychologii)
Anna Siwy-Hudowska,,
- Wydział Psychologii
, Sergiusz Nawrocki
Sergiusz Nawrocki,,
-
Other language title versionsAssessment of health related quality of life and coping strategies in patients undergoin the hip replacement surgery
Journal seriesGerontologia Polska, ISSN 1425-4956, (B 9 pkt)
Issue year2014
Vol2
Pages62-69
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishendoprotezoplastyka, ból, jakość życia, poznawcze strategie radzenia sobie z chorobą
Keywords in English hip replacement, pain, quality of life, cognitive coping strategies
Abstract in PolishCel. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego (EPSB) w porównaniu do okresu przed operacją oraz ocena efektywności tej metody w zmniejszeniu dolegliwości bólowych towarzyszących chorobie zwyrodnieniowej. Cel dodatkowy stanowiło rozpoznanie rodzaju strategii radzenia sobie pacjentów z chorobą zwyrodnieniową przed i po EPSB. Materiał i metody. W badaniu wykonano podwójny pomiar parametrów medycznych i psychologicznych przed i po 4 miesiącach od zabiegu EPSB. Wykorzystano: Kwestionariusz Jakości Życia (SF-36), Kwestionariusz Skali Poznawczej Regulacji Emocji (PRE) i skalę oceny nasilenia bólu. Wyniki. W I etapie udział wzięło 55 osób (K: 31; M: 24), w II etapie 41 osób (K: 25; M: 16). Średnia wieku kobiet w I etapie wyniosła 60±12 lat, w II - 58±13 lat, a w grupie mężczyzn odpowiednio 64±11 lat i 60±11 lat. Po upływie 4 miesięcy od operacji wszystkie wskaźniki jakości życia, tj. ocena funkcjonowania fizycznego i społecznego, ogólny stan zdrowia, witalność, zdrowie psychiczne, funkcjonowanie emocjonalne uległy znamiennie poprawie (p<0,001). Poza tym istotnie zmniejszył się ból fizyczny po zabiegu (p<0,001). Ponadto, zaobserwowano istotnie częstsze korzystanie ze strategii adaptacyjnych, tj. pozytywne przewartościowanie (p<0,01), przeniesienie uwagi na coś pozytywnego (p<0,05), jak również rzadsze stosowanie katastrofizowania (p<0,05) oraz zmniejszy poziom obwiniania siebie (p<0,01). Wnioski. Zabieg endoprotezoplastyki, nawet w grupie osób starszych wiekowo, ma pozytywny wpływ na jakość życia. Ponadto, chorzy odczuwający korzyść z zabiegu odnajdują bardziej adaptacyjne strategie radzenia sobie z chorobą i jej następstwami co w dłuższej perspektywie powinno przyczyniać się do odległych korzystnych zmian w efektach leczenia. (Gerontol Pol 2014, 2, 62-69)
URL http://www.akademiamedycyny.pl/gerontologia/archiwum/201402/201402_Gerontologia_002.pdf
Languagepl polski
File
ocena-jakosci-zycia-i-strategii-radzenia-sobie-.pdf of 14-09-2015
210.07 KB
ocena-jakosci-zycia-i-strategii-radzenia-sobie-1str.pdf 138.12 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16088
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16088
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?