Przywództwo polityczne: w stronę inteligencji emocjonalnej? Adaptacja teorii przywództwa Golemana

Milena Drzewiecka , Wojciech Cwalina

Abstract

​Political leadership depends on democratic tradition, crossed interests of different social groups or media influence. In the “age of manufactured images” response to voters’ needs remains crucial. According to business theories of leadership, the most effective leaders are these, who master emotional intelligence (EI) abilities. The paper tries to adapt business leadership theory to politics. Cross-cultural studies conducted in Poland, Switzerland and Georgia show that, however profiles of perception and preferences of leadership styles might differ within level of democracy maturity, in politics -as well as in business- coercive leaders gain the lowest support contrary to strongly supported democratic, affiliative, coaching or authoritative leaders. Understanding of EI role and voters’ needs might be helpful in developing leaders’ skills and their proper positioning in political campaigns.
Author Milena Drzewiecka
Milena Drzewiecka,,
-
, Wojciech Cwalina (Wydział Psychologii)
Wojciech Cwalina,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesKwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", ISSN 2084-5294, (B 8 pkt)
Issue year2014
No10
Pages145-168
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishprzywództwo, styl przewodzenia, inteligencja emocjonalna, biznes, demokracja
Abstract in Polish​Przywództwo polityczne uwarunkowane jest tradycją demokratyczną, krzyżującymi się interesami różnych grup społecznych, czy wyznaczaniem standardów przez media. W dobie „fabrykowanych wizerunków” coraz większą rolę odgrywa dopasowanie stylu kierowania państwem do potrzeb wyborców. Badania liderów biznesu wskazują, że największą skuteczność odnoszą liderzy o rozbudowanej inteligencji emocjonalnej (IE). Artykuł przedstawia adaptację teorii przywództwa opracowanej w kontekście biznesu w odniesieniu do polityki. Międzykulturowe badania empiryczne (Polska, Szwajcaria, Gruzja) wskazują, że jakkolwiek mogą istnieć różnice wzorów percepcji i preferencji stylów przewodzenia, w polityce - podobnie jak w biznesie - najmniejsze poparcie zyskują liderzy o stylu nakazowym, a największe- liderzy jednoczący, demokratyczni, wychowawczy czy autorytatywni. Rozpoznanie roli IE i oczekiwań wyborców może m.in. pomóc w rozwoju kompetencji przywódców i ich właściwym pozycjonowaniu w kampaniach.
URL http://oapuw.pl/e-politikon-nr-102014/
Languagepl polski
File
Drzewiecka-Cwalina-przywodztwo-Goleman-epolitikon-2014-str.pdf of 14-09-2015
614.48 KB
Score (nominal)8
Citation count*1 (2019-07-02)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16090
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16090
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?