Regulacja emocjonalna w schizofrenii

Magdalena Nowicka , Magdalena Marszał-Wiśniewska

Abstract

Although several aspects of emotion/mood seem to be intact in schizophrenia, there is emerging evidence that patients show an impaired ability to adaptively regulate their affective states. We investigated the relationships among schizophrenia, mood/emotion regulation. Participants comprised 50 schizophrenia patients and 48 healthy subjects who were tested on different questionnaires measuring emotion and mood regulation strategie.s In experiment we examined also the ability of schizophrenic and healthy individuals to regulate their mood using emotional version of lexical decision task by manipulating mood states. Although patients are generally more likely than normal participants to use downward mood/emotion regulation, it doesn’t mean that they don’t use adaptive strategies leading to positive affective states.
Author Magdalena Nowicka (Wydział Psychologii)
Magdalena Nowicka,,
- Wydział Psychologii
, Magdalena Marszał-Wiśniewska (Wydział Psychologii)
Magdalena Marszał-Wiśniewska,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsEMOTIONAL REGULATION IN SCHIZOPHRENIA
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol51
No4
Pages51-63
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishregulacja emocjonalna, poznawcza regulacja emocji, regulacja nastroju, schizofrenia
Keywords in Englishmood regulation, emotion regulation, schizophrenia
Abstract in PolishW prezentowanym badaniu podjęto się analizy specyfiki regulacji emocjonalnej osób chorujących na schizofrenię. Próbowano odpowiedzieć na pytanie czy pacjenci chorujący na schizofrenię różnią się od osób zdrowych pod względem częstości stosowania określonych zabiegów regulacyjnych oraz jaka jest dynamika nastroju osób chorujących na schizofrenię. Do badania dynamiki nastroju wykorzystano zarówno bezpośrednią (kwestionariusza - Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL), jak i pośrednią miarę nastroju (emocjonalna wersja decyzji leksykalnych). W badaniach wzięło udział 50 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej oraz 46 osób zdrowych. Wyniki uzyskane w badaniach wykazały, iż osoby chorujące na schizofrenię częściej stosują zabiegi obniżania nastroju. Spośród strategii poznawczych częściej stosują strategie nieadaptacyjne, z wyjątkiem strategii pozytywnego przewartościowania i stwarzania perspektywy. U osób chorujących na schizofrenię nie zaobserwowano odmiennej specyfiki wzorca zmian nastroju po indukcji nastroju pozytywnego i negatywnego. Wynik ten dyskutowany jest w kontekście problemów osób schizofrenicznych w zakresie efektywnej identyfikacji odczuwanych stanów afektywnych.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0081-8
URL http://studiapsychologiczne.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=871133
Languagepl polski
File
fulltext.pdf of 14-09-2015
4.35 MB
regulacja-emocjonalna-w-schizofrenii1.pdf of 14-09-2015
696.35 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16100
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16100
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16388
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16388
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?