Kulturowa adaptacja Międzykulturowej skali radzenia sobie ze stresem (Cross-Cultural Coping Scale, CCCS) Kuo, Roysircara i Newby-Clarka

Anna Kwiatkowska , Joanna Roszak , Renata Sikora , Ben C. H. Kuo , Konstantin Karpinskij , Tatiana Gushchina , Greta Gober

Abstract

The aim of the study was cultural adaptation of Cross-Cultural Coping Scale – CCCS, as a part of an international research project, aimed to compare cultures with regard to preferred coping strategies, such as engagement, avoidance and collective coping. The CCCS is based on an idea of scenarios (relevant to specific research questions) describing stressful situations and includes a list of 26 possible reactions to each situation. Research comprised samples from Norway, Poland, Belarus and Russia (N = 759). In order to assess a measurement invariance (configural, metric and scalar) multigroup confirmatory factorial analysis (MG CFA) was performed using AMOS 21. After excluding Russian data due to its configural noninvariance (four factors revealed, instead of three), configural and metric invariance was supported in three national groups. However, neither full nor partial scalar invariance was achieved. Two versions of the CCCS were constructed: the Western three-factor version and the Russian four-factor version. Both had sufficient reliability.
Author Anna Kwiatkowska
Anna Kwiatkowska,,
-
, Joanna Roszak (Wydział Psychologii)
Joanna Roszak,,
- Wydział Psychologii
, Renata Sikora
Renata Sikora,,
-
, Ben C. H. Kuo
Ben C. H. Kuo,,
-
, Konstantin Karpinskij
Konstantin Karpinskij,,
-
, Tatiana Gushchina
Tatiana Gushchina,,
-
, Greta Gober
Greta Gober,,
-
Other language title versionsCultural adaptation of Cross-Cultural Coping Scale – CCCS, by Kuo, Roysircar and Newby-Clark
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol9
No2(29)
Pages144-164
Publication size in sheets1
Keywords in PolishMiędzykulturowa skala radzenia ze stresem, pomiar równoważności, MG CFA
Keywords in EnglishCross-Cultural Coping Scale, measurement invariance, MG CFA
Abstract in PolishW ramach międzynarodowego projektu badawczego mającego na celu porównanie kultur pod względem preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem dokonano adaptacji Międzykulturowej skali radzenia ze stresem (Cross-Cultural Coping Scale, CCCS) Kuo, Roysircara i Newby-Clarka (2006). Skala ta jest oparta na idei scenariuszy (konstruowanych stosownie do celu badania) przedstawiających trudne sytuacje i listy możliwych reakcji na daną okoliczność. Badanie obejmowało próby pochodzące z Norwegii, Polski, Białorusi i Rosji (N = 759). Przeprowadzono wielogrupową konformacyjną analizę czynnikową (MG CFA) za pomocą programu AMOS 21 w celu ustalenia równoważności pomiaru na poziomach konfiguralnym, metrycznym i skalarnym. Po wyłączeniu próby rosyjskiej z powodu braku równoważności konfiguralnej (w tej próbie wyłoniono cztery czynniki zamiast postulowanych trzech) w pozostałych trzech próbach (norweskiej, polskiej i białoruskiej) osiągnięto akceptowalną równoważność konfiguralną i metryczną skali. Utworzono dwie wersje skali CCCS: zachodnią i rosyjską. Obie wersje miały satysfakcjonujące współczynniki rzetelności.
DOIDOI:10.7366/1896180020142902
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2014_2/Kwiatkowska_et_al_PS_2_2014.pdf
Languagepl polski
File
Kwiatkowska-et-al-PS-2-2014.pdf of 14-09-2015
291.07 KB
Cross-Cultural Coping Scale.pdf 48.6 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16224
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16224
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?