Społeczeństwo w XXI wieku: rozproszenie i nadzór. Analiza dwóch trendów

Kazimierz Krzysztofek

Abstract

The article is aimed at analyzing two trends, which at the same time constitute two discourses. The Author is focusing on their analysis avoiding to state to what extent they are contradictory or complementary, or in what degree they place themselves in different value orders, thus hardly subjected to be analyzed on a comparable scale. The first trend describes the dispersed, personalized and hyper-individualistic society whilst the second one is about a society heading for bureaucratization, quantification, monitoring and surveillance. Both trends are reflecting real processes of conflict and exchange. On the one hand they are gearing each other, and on the other hand they are in opposing relationships.
Author Kazimierz Krzysztofek (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Kazimierz Krzysztofek,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol1
Pages19-44
Publication size in sheets0
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in Polish Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie dwóch trendów. Są to zarazem dwa różne dyskursy. Koncentruję się na ich analizie bez rozstrzygania, na ile są one sprzeczne, na ile komplementarne, nawzajem się wzmacniające, na ile zaś plasują się w różnych porządkach i dlatego nie można ich analizować na jednej podziałce. Pierwszy dyskurs traktuje o społeczeństwie rozproszonym, spersonalizowanym, hiperindywidualistycznym. Drugi o społeczeństwie zmierzającym do biurokratyzacji, proceduralizacji, certyfikacji, kwantyfikacji, monitoringu, nadzoru itp.. Te dyskursy opisują realne procesy, między którymi zachodzi zarówno relacja wymiany jak i konfliktu. Z jednej strony one się nawzajem napędzają jako pozytywne sprzężenie zwrotne, z drugiej zaś wzajemnie opozycjonują.
Languagepl polski
File
SS-2.pdf of 14-09-2015
105.49 KB
SS-1.pdf of 14-09-2015
98.96 KB
SS-3.pdf of 14-09-2015
73.3 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.186; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16299
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16299
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?