Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej: sieci - informacja - dane - software

Kazimierz Krzysztofek

Abstract

In the analog age every field of human activity defined „information” in its own way. According to some views, scholars dealing with the information matter have not yet agreed upon as to a coherent and broadly accepted definition of information. The denotation of this term oscillates between the organization of complex systems on the one hand, and the semantic content of messages, on the other. Scientists examining the organization of technical or biological systems referred to cybernetic understanding of information coined by, i.a. N. Wiener, C. E. Shannon, M. Mazur, whilst representatives of humanities and social sciences focused on hermeneutic, interpretative approaches. As the digitization of analog entities is in full sweep there is more and more conviction that information in practically all domains of life: sciences, research, economy, culture etc. is working “on the same frequencies” and “speaking” in same binary language. As a result all these fields are instilled with information, i.e. become information as well as informatic areas.
Author Kazimierz Krzysztofek (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Kazimierz Krzysztofek,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesZagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194, (B 8 pkt)
Issue year2014
Vol1
No52
Pages19-42
Publication size in sheets1.15
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy zważywszy na fakt, że ludzkie doświadczenie i praktyka w niemal wszystkich orientacjach aktywności człowieka: ekspresywnej, ludycznej, kognitywnej, komunikacyjnej, poznawczej i in. manifestują się częściowo, a w wielu przypadkach także całościowo w środowisku cyfrowym, stwarza większe szanse na integrację nauki o informacji, która te praktyki bada i czy pozwoli na stworzenie spójnej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie i człowieku. Nie chodzi o często wyszydzaną ogólną teorię wszystkiego, a o coś, co w myśli społecznej przynajmniej ostatnich dwu dekad funkcjonuje jako „:trzecia kultura”. Koncepcja/metody badań: W artykule, o profilu przede wszystkim socjologicznym, wykorzystana została metoda krytycznej, jakościowej analizy dyskursów. Wiedza o nowych wyłaniających się kształtach społecznych i roli informacji w tym procesie jest kreowana ciągle jeszcze raczej przez społeczne imaginaria niż empirię, której nadal jest relatywnie mało, mamy bowiem do czynienia z history in the making. Stąd ciągle niewiele mamy zweryfikowanych teorii informacji, a dużo sprzecznych często dyskursów. W tej sytuacji opis każdego zjawiska, jeśli ma być w miarę wyczerpujący, musi się lokować w polu różnych dyskursów.. Wyniki i wnioski: Artykuł precyzuje główne pojęcia związane funkcjonalnie i semantycznie z rozumieniem „informacji”. Jest to istotne zważywszy na istotne zmiany, jakie się dokonują w związku z przejściem od analogowości do cyfrowości. Jesteśmy świadkami wyczerpywania się dotychczasowego paradygmatu, a przynajmniej starzenia się języka, którym opisujemy informację. Świadczy o tym fakt, że na gruncie tego paradygmatu mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Autor poddał krytycznej ocenie istniejące dyskursy oraz zgłosił własne propozycje rozumienia nowych fenomenów w sferze informacji. Problem języka jest tu istotny: nowe nazwanie tych fenomenów wpływa na nasze myślenie, a więc także nieuchronnie, nasze działanie. Jako socjolog autor ujmuje je w perspektywie zmiany społecznej, jaka się dokonuje na naszych oczach i której konsekwencji nie jesteśmy jeszcze w stanie intelektualnie ogarnąć.
Languagepl polski
File
ZIN-1.pdf of 14-09-2015
95.61 KB
ZIN-2.pdf of 14-09-2015
146.77 KB
ZIN-3.pdf of 14-09-2015
60.11 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16300
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16300
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?