Znaczenie społecznego uznania jako ofiary lub osoby ocalałej w przebiegu zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD)

Iwona Drapała , Maria Lis-Turlejska

Abstract

The knowledge about traumatic stress and its psychopathological consequences has been developing during the last thirty years. Within an extensive literature applied to traumatic stress we can observe an evolution with regards to many issues. Changes are connected with the definition of “traumatic stressor,” particular symptoms of PTSD, knowledge about the prevalence of traumatic events, PTSD diagnosis, risk factors as well as resilience.
Author Iwona Drapała
Iwona Drapała,,
-
, Maria Lis-Turlejska (Wydział Psychologii)
Maria Lis-Turlejska,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsThe role of social acknowledgement as a victim or survivor in the course of posttraumatic stress disorder
Journal seriesPsychiatria i Psychologia Kliniczna, ISSN 1644-6313, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol13
No4
Pages264-270
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczne uznanie, PTSD, reakcja na stres, społeczno-interpersonalny model PTSD, potraumatyczna adaptacja
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 3203 Clinical Psychology
Abstract in PolishW obszarze stresu określanego jako traumatyczny (posttraumatic stress disorder, PTSD) i jego psychopatologicznych konsekwencji w ubiegłych trzydziestu latach nastąpił ogromny rozwój wiedzy. W obrębie bardzo obszernej literatury na temat PTSD można obserwować ewolucję w odniesieniu do wielu zagadnień. Zmiany wiązały się między innymi z ustaleniami dotyczącymi definicji „traumatycznego stresora”, poszczególnych objawów PTSD, wiedzy na temat rozpowszechnienia zdarzeń traumatycznych i diagnozy PTSD, czynników ryzyka, a także rezyliencji. Traumatyczne doświadczenie jest zazwyczaj uznawane za główną przyczynę, jednak badania dotyczące etiologii PTSD umożliwiły zidentyfikowanie szeregu biologicznych i psychospołecznych czynników, które przyczyniają się do rozwoju i utrzymywania się tego zaburzenia. W artykule przedstawiono koncepcję społecznego uznania jako ofiary lub osoby ocalałej Maerckera i Müller, którzy stworzyli Kwestionariusz Społecznego Uznania jako Ofiary lub Osoby Ocalałej (Social Acknowledgement as a Victim or Survivor Questionnaire, SAQ). Dokonano również przeglądu badań nad związkiem pomiędzy społecznym uznaniem a nasileniem objawów PTSD. Społeczne uznanie jest doświadczeniem przez osobę poszkodowaną pozytywnych reakcji ze strony społeczności versus reakcji obojętnych i wrogich. Koncepcja uwzględnia szeroki kontekst osoby poszkodowanej i jest jednym z elementów społeczno-interpersonalnego modelu PTSD Maerckera i Horn. Prezentowany model łączy podejścia skoncentrowane na potraumatycznych intrapersonalnych procesach z interpersonalną perspektywą. Reakcje jednostki są analizowane w kontekście trzech poziomów – indywidualnym, związanym z bliskimi relacjami oraz społeczno-kulturowym. Przedstawione badania pokazują, że wyższy poziom społecznego uznania wiąże się z mniejszym nasileniem objawów PTSD, jest również czynnikiem ułatwiającym potraumatyczną adaptację. Z kolei generalny brak społecznego uznania może być predyktorem symptomatologii PTSD i powinien być brany pod uwagę w pracy terapeutycznej z pacjentami, którzy doświadczyli traumy.
Languagepl polski
File
264-270-Drapala-Znaczenie-1-.pdf of 14-09-2015
184.08 KB
2013_Znaczenie społecznego uznania jako ofiary lub osoby ocalałej w przebiegu zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD).pdf of 19-10-2015
124.52 KB
Score (nominal)10
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.076
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16320
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16320
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?