Emocje a zachowania żywieniowe - przegląd badań

Dorota Szczygieł , Romana Kadzikowska-Wrzosek

Abstract

Summary The purpose of this article is to present the results of research on the relationship between emotions and eating behaviors. Analysis of the research findings allows the identification of several regularities concerning the relationship between emotions and eating behaviors. High-arousal or intense emotions decrease food intake whereas low- to moderate emotions increase food intake. In restrained eating, negative emotions moderate in intensity enhance food intake due to impairment of cognitive control. In emotional eating, negative emotions elicit the tendency to be regulated by eating and, as a consequence, enhance intake of sweet and high-fat foods. 
Autor Dorota Szczygieł (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Dorota Szczygieł
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Romana Kadzikowska-Wrzosek (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Romana Kadzikowska-Wrzosek
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, ISSN 1644-1818, (B 7 pkt)
Rok wydania2014
Nr86
Paginacja69-79
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Streszczenie w języku polskimStreszczenie Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących związków między emocjami i zachowaniami żywieniowymi. Analiza wyników badań pozwala na zidentyfikowanie kilku prawidłowości dotyczących relacji między emocjami i zachowaniami żywieniowymi. Intensywne emocje zmniejszają spożycie żywności, podczas gdy emocje cechujące się niskim lub umiarkowanym pobudzeniem prowadzą do zwiększenia ilości spożywanego pokarmu. Osoby jedzące restrykcyjnie jedzą więcej pod wpływem negatywnych emocji z powodu ograniczonych możliwości sprawowania poznawczej kontroli nad swoimi zachowaniami. W wypadku żywienia emocjonalnego spożywanie pokarmów, głównie o dużej zawartości cukru i tłuszczu, służy regulacji negatywnych emocji, to znaczy zmniejszania dyskomfortu towarzyszącego negatywnym emocjom. 
Językpl polski
Plik
Szczygie-i-Kadzikowska-2014-ZN-AM.pdf z dnia 14-09-2015
93.12 KB
Emocje-a-zachowania-zywieniowe-przeglad-badan.pdf z dnia 14-09-2015
93.12 KB
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*3 (2021-04-07)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16348
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16348
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16880
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16880
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?