Między Marlowem a Kurtzem - kim by się stał Staszek, gdyby nie "cofnął wahającej się stopy". Wokół "Jądra ciemności"

Agnieszka Kamińska

Abstract

Between Marlow and Kurtz - who would have stood M. Stanley, had not "stepped varying rates"? Around the Heart of Darkness In his speech focused on the analysis of the interrelationship between the famous Conrad's novel Heart of Darkness, and a documentary by Marcin Mamoń from 2009 man in his forties will be a smuggler (short version titled aptly named - Journey to the Heart of Darkness). The film is a journey into Conrad's "Heart of darkness-quality", comments the deep jungles of the Congo - the world of magic, violence, poverty, cynicism and dark side of human nature. It is also a journey into yourself. The director confronts the recipient of the question – how not to be evil adhering to absolute principles of the Congo? References to the novel in the movie a lot, above all, they share person of hero (or rather anti-hero) - Kurtz (ivory trader) and M. Staszek (smuggler "blood" diamonds). It seemsfascinating howverycontent andmessageofConrad'sbookdrawsof contemporaryjournalists, it would seem- howfarin their dailyafter-hurried workofliteraryinspiration. Despite the very different means of expression, spoken by both authors, research methods adapted on an individual basis, not mechanical, cognitive prove fruitful and fascinating in terms of creativity.
Author Agnieszka Kamińska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Agnieszka Kamińska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrzegląd Wschodnioeuropejski, ISSN 2081-1128, (B 10 pkt)
Issue year2014
VolV
No2
Pages183-199
Publication size in sheets0.8
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics; 3300 General Social Sciences; 1200 General Arts and Humanities
Abstract in PolishArtykuł skupia się na analizie wzajemnych powiązań między powieścią J. Conrada Jądro ciemności, a filmem dokumentalnym M. Mamonia z 2009 roku Mężczyzna po czterdziestce woli być przemytnikiem (wersja skrócona nosi tytuł – Podróż do jądra ciemności)[1]. Film jest podróżą do Conradowskiego „jądra ciemności”, głębokiej dżungli w Kongo – w świat magii, przemocy, nędzy, cynizmu i ciemnej strony ludzkiej natury. To także podróż w głąb siebie. Reżyser stawia pytanie, skądinąd znane – jak nie ulec złu, stosując się do bezwzględnych zasad, którymi rządzi się kongijska dżungla? Nawiązań do powieści jest w filmie wiele, przede wszystkim zaś łączy je bohater (czy raczej antybohater) – Kurtz u Conrada (handlarz kością słoniową) i Monsieur Stanley (Staszek) u Mamonia (przemytnik „krwawych” diamentów). Celem artykułu jest pokazanie pewnych możliwości interpretacyjnych dotyczących dwóch różnych form wypowiedzi artystycznej. Metoda postępowania analitycznego zaczyna się od wskazania elementów łączących badany materiał, następnie odwołuje się do typologii podróży i konfrontuje postawy podróżników. Okazuje się, że Conradowskie „jądro ciemności” nie tylko istnieje nadal, ale współcześnie, w zetknięciu dwóch cywilizacji, jest ono jeszcze bardziej ponure, bezwzględne i okrutne. [1] W szkicu będę się opierać na dłuższej wersji filmu, ponieważ daje więcej możliwości interpretacyjnych dotyczących motywacji bohatera.
Languagepl polski
File
PW-2014-5-2-.pdf of 14-09-2015
1.39 MB
Score (nominal)10
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16378
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16378
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?