Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach

Joanna Różycka-Tran , Paweł Boski , Bogdan Wojciszke

Abstract

Zero-sum game belief as a social axiom: A 37-nation study Numerous studies carried out on Polish samples revealed that the belief that life is a zero-sum game i.e., that social relations have an antagonistic nature, is associated with the range of negative social consequence. This paper introduces the concept of zero-sum game belief within a new cross-cultural paradigm, which presents it as a universal social axiom. In order to prove its universality we conducted a study on student samples from 37 countries (N = 6138), analyzing data on individual and cultural levels. The zero-sum game belief was associated with other cultural dimensions, revealed a conceptual and empirical affi nity to social and societal cynicism, and correlated with objective socio-economic indices. Thus, the zero-sum game belief seems to be a new cultural dimension. Keywords: zero-sum game belief, social axioms, cross-cultural psychology
Author Joanna Różycka-Tran
Joanna Różycka-Tran,,
-
, Paweł Boski (Wydział Psychologii)
Paweł Boski,,
- Wydział Psychologii
, Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Bogdan Wojciszke,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol9
No1(28)
Pages92-109
Keywords in Polishwiara w grę o sumie zerowej, aksjomaty społeczne, psychologia międzykulturowa
Keywords in Englishzero-sum game belief, social axioms, cross-cultural psychology
Abstract in PolishDotychczasowe badania nad wiarą w grę o sumie zerowej na próbach polskich wykazały, że wiara w grę jako przekonanie o antagonistycznej naturze relacji wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami społecznymi. Niniejszy artykuł przedstawia wiarę w grę o sumie zerowej w nowym międzykulturowym kontekście, jako uniwersalny aksjomat społeczny, nieopisany dotąd przez Leunga i Bonda (Leung i in., 2002; Bond i in., 2004a). W celu potwierdzenia hipotezy co do aksjomatycznego charakteru wiary w grę o sumie zerowej przeprowadzono badanie w 37 krajach, na próbie międzykulturowej (N = 6138), analizując dane na poziomie indywidualnym i kulturowym. Badanie wykazało, że wiara w grę jako aksjomat wchodzi w związki z innymi wymiarami kulturowymi, głównie cynizmem społecznym oraz obiektywnymi makrowskaźnikami polityczno-ekonomicznymi, tym samym wykazując cechy nowego wymiaru kulturowego. Słowa kluczowe: wiara w grę o sumie zerowej, aksjomaty społeczne, psychologia międzykulturowa
DOIDOI:10.7366/189618002014280106
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/29_4_p.php
Languagepl polski
File
Rozycka-Tran-Boski-Wojciszke-2014-PS.pdf of 14-09-2015
410.06 KB
Rozycka-Boski-Wojciszke-PS.pdf of 14-09-2015
253.22 KB
Score (nominal)13
Citation count*6 (2021-04-13)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16503
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16503
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17258
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17258
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?