Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego

Bogdan Wojciszke , Marta Cieślak

Abstract

Agentic and communal orientation: Correlates related to personality and social functioning We present two correlational studies on convergent and divergent validity of newly developed scales measuring four personal orientations: agency, unmitigated agency, communion and unmitigated communion (Wojciszke & Szlendak, 2010). Agency correlated positively with emotional stability, extroversion, conscientiousness, happiness and satisfaction with close relationships. It correlated negatively with anxiety and depression. Unmitigated agency correlated positively with the A pattern of behavior, lack of agreeableness and competitive styles of conflict behavior (competitiveness, lack of cooperation and compromise). Communal orientation was positively correlated with extroversion, agreeableness and conscientiousness, happiness as well as with passion, intimacy and satisfaction with close relationships. Unmitigated communal orientation correlated positively with neuroticism, anxiety, depression, and lowered self-esteem as well as the abandonment of own goals in conflict situations. Keywords: agency, communion, personality, conflict resolution styles
Author Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Bogdan Wojciszke,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Marta Cieślak
Marta Cieślak,,
-
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol9
No3 (30)
Pages 285-297
Abstract in PolishArtykuł przedstawia dwa korelacyjne badania nad trafnością zbieżną i różnicową nowych skal mierzących cztery orientacje osobiste: sprawczość, sprawczość niepohamowaną, wspólnotowość i wspólnotowość niepohamowaną (Wojciszke, Szlendak, 2010). Orientacja sprawcza pozytywnie koreluje ze stabilnością emocjonalną, ekstrawersją, sumiennością, szczęściem i zadowoleniem z bliskich związków, negatywnie zaś – ze skłonnością do lęku i depresji. Sprawczość niepohamowana koreluje dodatnio ze wzorcem zachowania A, brakiem ugodowości i takimi stylami postępowania w sytuacji konfl iktowej, które są związane z maksymalizacją własnego interesu (rywalizacja, brak skłonności do współpracy, kompromisu i dostosowania). Orientacja wspólnotowa koreluje dodatnio z ekstrawersją, ugodowością i sumiennością, szczęściem oraz zadowoleniem z bliskich związków, namiętnością i intymnością. Wspólnotowość niepohamowana koreluje pozytywnie z neurotyzmem, niską samooceną, skłonnością do lęku i depresji, a także ze stylami postępowania w sytuacjach konfl iktowych, które oznaczają rezygnację z własnych celów. Słowa kluczowe: sprawczość, wspólnotowość, osobowość, style rozwiązywania konfl iktów
DOIDOI:10.7366/1896180020143002
Languagepl polski
File
Wojciszke-Cieslak-2014.pdf of 14-09-2015
302.49 KB
Score (nominal)13
Citation count*15 (2021-04-13)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16512
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16512
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?