Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn

Anna Studzińska , Bogdan Wojciszke

Abstract

Beliefs in origins of sex differences and legitimization of inequality of men and women The authors developed a tool to measure beliefs concerning the origins of differences between men and women and they analyzed the relationship of those beliefs with a tendency to legitimize unequal status of men and women measured with three different methods (Gender System Legitimization, Perception of Women’s Social Disadvantage, collective actions taken to change men’s and women’s social situation). The tool consists of two scales: (1) Belief in Biological Origins of Sex Differences and (2) Belief in Cultural Origins of Sex Differences. The results of two studies show high validity and reliability of the constructed scales and confirm its relationship with (de)legitimization of the status of men and women. The belief that biology is the main source of differences between men and women is linked to legitimization of unequal status of women and men, while the belief that the culture is the main influence is linked to status delegitimization, especially when the relationships are mediated by hostile sexism. Keywords: beliefs about the sources of differences between men and women, sex, legitimization, nature, culture
Author Anna Studzińska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Anna Studzińska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Bogdan Wojciszke,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol9
No4 (31)
Pages396-408
Publication size in sheets0.6
Abstract in PolishArtykuł przedstawia kwestionariusz do pomiaru przekonań na temat źródeł różnic między kobietami i mężczyznami oraz związek tych przekonań z legitymizowaniem nierównego statusu kobiet i mężczyzn, mierzonym na trzy sposoby: (1) jako usprawiedliwianie systemu, (2) dostrzeganie niekorzystnej sytuacji kobiet, (3) działania na rzecz zmiany sytuacji kobiet i mężczyzn. Kwestionariusz składa się z dwóch skal: (1) przekonania o dominującym wpływie natury i biologii na różnice między kobietami i mężczyznami (skala Przekonanie o biologicznej genezie różnic płci) oraz (2) przekonania o dominującym wpływie kultury i socjalizacji na różnice między kobietami i mężczyznami (skala Przekonanie o kulturowej genezie różnic płci). Dwa badania pokazały ich zadowalającą rzetelność i trafność. Przekonanie o biologicznym uwarunkowaniu różnic płci wiąże się z nasiloną legitymizacją nierówności statusu kobiet i mężczyzn, podczas gdy przekonanie o kulturowym uwarunkowaniu tych różnic wiąże się z delegitymizacją nierówności, związki te zaś są mediowane przez seksizm wrogi (ale nie dobrotliwy). Słowa kluczowe: przekonania o źródłach różnic między kobietami i mężczyznami, płeć, legitymizacja, natura, kultura
DOIDOI:10.7366/1896180020143102
Languagepl polski
File
Studzinska-Wojciszke-2014.pdf of 14-09-2015
451.33 KB
Studzińska_2014_oświadczenie.jpg 384.71 KB
Score (nominal)13
Citation count*1 (2021-04-13)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16519
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16519
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?