The noetic perspective and information processing

Joanna Różycka-Tran , Jacek Buczny , Aleksandra Fila-Jankowska

Abstract

The aim of the present research was to investigate the cognitive representations of the noetic perspective (spirituality) and the influence of the activation of these representations on information processing. The article presents results of three experiments in students' groups (N = 186), using the lexical decision task (LDT) paradigm. In two of these experiments the depth of information processing was also measured by a memory test. The typical result for LDT procedure was not confirmed – the noetic perspective did not cause faster recognition of words related to this perspective. However, the activation of the noetic perspective in the condition of activated attention manifested itself in a better memory of noetic words and in the transfer of positive affect to related noetic objects.
Author Joanna Różycka-Tran (USSH)
Joanna Różycka-Tran,,
- SWPS University of Social Sciences and Humanities
, Jacek Buczny (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Jacek Buczny,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Aleksandra Fila-Jankowska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Aleksandra Fila-Jankowska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol17
No1
Pages73-103
Publication size in sheets1.5
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishCelem prezentowanego artykułu było ukazanie istnienia reprezentacji umysłowych duchowości oraz możliwości aktywizacji tych reprezentacji poprzez transcendencję poza Ja, zdefiniowaną jako perspektywa noetyczna. Przedstawiono wyniki trzech eksperymentów z udziałem studentów (N = 186), w paradygmacie decyzji leksykalnych (LDT). W dwóch z nich testowano ponadto głębokość przetwarzania informacji, mierzoną za pomocą testu pamięciowego. Nie potwierdzono wyniku typowego dla procedury LDT – perspektywa noetyczna nie powodowała szybszego rozpoznawania słów z nią powiązanych niż słów z nią niepowiązanych. Natomiast aktywizacja perspektywy noetycznej w warunku zaangażowania uwagi przejawiła się lepszym zapamiętaniem zaktywizowanych przez nią treści oraz transferem pozytywnego afektu na skojarzone z nią obiekty.
Languageen angielski
File
The Neoetic_0004.jpg 817.68 KB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*1 (2021-04-15)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16531
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16531
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?