Korzyści z wymiany między badaczami zajmującymi się odkrywaniem i weryfikowaniem wiedzy psychologicznej a praktykami psychoterapeutami

Ewa Trzebińska , Andrzej Sękowski , Mirosława Huflejt-Łukasik , Jadwiga Rakowska , Maja Filipiak

Abstract

Thanks to mutual exchange of knowledge and experience it is possible to improve the quality of psychotherapeutic practice. Moreover, reflection concerning therapy and psychotherapeutic practice may be inspiring for people engaged scientific research. Psychology is a special discipline, in which the experience of work and contact with a person constitute the essence of inquiries. Exchange between researchers and psychotherapists objectivizes knowledge in the field of psychotherapy more objective as well as makes the quality and significance of research more reliable. There are many possibilities of knowledge and experience exchange between psychotherapists and researchers. Important limitations stem from methodological differences concerning the acquisition of knowledge on the psychological functioning of people. This is connected with the system of educating psychologists, and to an even greater degree with education in other disciplines that psychotherapists sometimes come from. It seems that, recently, researchers try to write and publish in a more communicative way that allows their knowledge to be used in psychological practice. A significant limitation is the terminology employed. Whereas psychotherapists usually have experience in studying psychological knowledge, the practical knowledge of researchers is relatively small. Using examples, the article presents how psychological knowledge from the area of scientific research enables a better understanding of psychological phenomena taking place in the course of psychotherapy. It also shows how this knowledge can be used for enriching the repertoire of interventions in psychotherapy. The examples described show that there is a need for the application of psychological knowledge to the practice of psychotherapy, including research in thse clinical context, and that better exchange between researchers and practitioners would contribute towards a more complete knowledge about psychological phenomena and the possible interventions in psychological practice – psychotherapy.
Author Ewa Trzebińska (Wydział Psychologii)
Ewa Trzebińska,,
- Wydział Psychologii
, Andrzej Sękowski
Andrzej Sękowski,,
-
, Mirosława Huflejt-Łukasik
Mirosława Huflejt-Łukasik,,
-
, Jadwiga Rakowska
Jadwiga Rakowska,,
-
, Maja Filipiak (Wydział Psychologii)
Maja Filipiak,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol57
No2
Pages141-158
Publication size in sheets0.85
Abstract in PolishDzięki wymianie wiedzy i doświadczenia można podnieść jakość praktyki psychologicznej. Ponadto, refleksja dotycząca terapii i praktyki psychoterapeutycznej może być inspirująca dla osób prowadzących badania naukowe. Psychologia jest szczególną dyscypliną, w której doświadczenie w pracy z człowiekiem i kontakt z nim stanowi istotę poszukiwań. Wymiana wiedzy między badaczami i psychoterapeutami obiektywizuje wiedzę z zakresu psychoterapii i uwiarygodnia jakość oraz znaczenie badań naukowych. Istnieje wiele możliwości wymiany wiedzy i doświadczenia między psychoterapeutami i badaczami. Istotne ograniczenia wynikają z różnic metodologicznych dotyczących zdobywania wiedzy na temat psychologicznego funkcjonowania człowieka. Jest to związane z systemem kształcenia psychologów, a w jeszcze większym stopniu kształcenia w innych dyscyplinach, z których wywodzą się niekiedy psychoterapeuci. Wydaje się, iż w ostatnim czasie badacze starają się pisać i publikować w sposób bardziej komunikatywny, pozwalający wykorzystać ich wiedzę w praktyce psychologicznej. Istotnym ograniczeniem jest stosowana terminologia. O ile psychoterapeuci mają na ogół doświadczenie w zakresie studiowania wiedzy psychologicznej o tyle wiedza praktyczna badaczy jest stosunkowo niewielka.
Languagepl polski
File
Przeglad-Psychologiczny-2014.bmp of 14-09-2015
1.09 MB
Artyku-Przeglad-Psychologiczny-2014-.pdf of 14-09-2015
545.46 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16574
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16574
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16975
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16975
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?