Kooperacja przez edukację: Wpływ szkoleń opartych na współpracy na wzrost kapitału społecznego nauczycieli

Agata Zabłocka-Bursa , Katarzyna Winkowska-Nowak , Andrzej Nowak

Abstract

The aim of research was to answer whether training conducted in Regional E-learning Training Centres in Information and Telecommunication Technologies application in a classroom, focused on cooperation and peer learning of participants, will result in increased social capital. 160 teachers participated in the study, out of which 100 filled the questionnaires twice. The questions dealt both with “hard” competences that the training was about, i.e. application of Information and Telecommunication Technologies (at work and at home), and with psychological variables not directly related to the training: job satisfaction and various aspects of social capital. Data analysis shows that training which encourages contact between participants is related to increased mutual trust and support and higher tolerance for failures.
Author Agata Zabłocka-Bursa (Wydział Psychologii)
Agata Zabłocka-Bursa,,
- Wydział Psychologii
, Katarzyna Winkowska-Nowak
Katarzyna Winkowska-Nowak,,
-
, Andrzej Nowak
Andrzej Nowak,,
-
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol52
No4
Pages7-20
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishprofesjonalne szkolenia nauczycieli, kapitał społeczny, technologie informacyjno-komunikacyjne w szkoleniu nauczycieli
Keywords in Englishprofessional teachers training, social capital, ICT in teachers work
Abstract in PolishCelem podjętych badań była próba odpowiedzi na pytanie, czy w wyniku szkoleń prowadzonych w ośrodkach ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych), dotyczących podnoszenia kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi na lekcjach i w których główny nacisk kładzie się na współpracę i wzajemne uczenie się uczestników, wzrośnie poziom kapitału społecznego. W badaniu wzięło udział 160 nauczycieli, z czego 100 wypełniło kwestionariusze dwukrotnie. Pytania dotyczyły zarówno kompetencji „twardych” których dotyczyły szkolenia, czyli wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych(zarówno w ich pracy i życia prywatnego), jak i nie związanych bezpośrednio ze szkoleniami zmiennych psychologicznych: satysfakcji z pracy i różnych aspektów kapitału społecznego. Analiza danych pokazuje, że szkolenia, które zachęcają do kontaktów między uczestnikami mają związek ze wzrostem zaufania między nimi, poczuciem wzajemnego wsparcia jak i wzrostem tolerancji dla niepowodzenia.
DOIDOI:10.2478/V10167-010-0094-4
URL http://studiapsychologiczne.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1155347
Languagepl polski
File
artyku-Kooperacja.pdf of 14-09-2015
490.45 KB
strona-tytu-owa.jpg of 14-09-2015
15.6 KB
Winkowska_Nowak_Kooperacja przez edukację.pdf of 20-10-2015
141.81 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16592
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16592
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?