Pojęcie ZAMIARU z perspektywy badań nad rozwojem poznawczym

Barbara Bokus , Mikołaj Hernik

Abstract

​The notion of INTENTION from the perspective of cognitive development In Tadeusz Tomaszewski’s theory of action, intention is a notion essential for distinguishing between the goal and effect of an action and between the program of an action and an actual action. It includes two anticipated components: the goal and program of an action. Tomaszewski did not deal with cognitive changes in the representation of the notion of intention. By showing the notion of intention from the perspective of theory of mind and communicative intent, we want to share some data from studies on children’s representation of intention (Study 1) and on promises based on intention (Study 2). With the help of Searle’s deviant causal chain procedure, we trace how preschool children handle assessing intentions/promises (whether they were fulfilled or not) when the final status (effect) corresponds to the goal (the desire has been met) but this is achieved through a different causal force than the actions of the character in a story. 
Author Barbara Bokus (Wydział Psychologii)
Barbara Bokus,,
- Wydział Psychologii
, Mikołaj Hernik
Mikołaj Hernik,,
-
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 4 pkt)
Issue year2015
Vol21
No1
Pages27-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishteoria czynności, zamiar, obietnica, zaburzony łańcuch przyczynowy (deviant causal chain), teoria umysłu, intencja komunikacyjna
Keywords in Englishtheory of action, intention, promise, deviant causal chain, theory of mind, communicative intent
Abstract in PolishPojęcie ZAMIARU z perspektywy badań nad rozwojem poznawczym ​W teorii czynności Tadeusza Tomaszewskiego zamiar jest pojęciem nieodzownym dla odróżnienia celu i wyniku czynności oraz programu czynności i rzeczywistej czynności. Obejmuje dwa składniki antycypowane: cel i program czynności. Profesor Tomaszewski nie zajmował się zmianami rozwojowymi w reprezentacji pojęcia zamiaru. Ukazując pojęcie zamiaru z perspektywy potocznej teorii umysłu i intencji komunikacyjnej, chcemy podzielić się z Czytelnikiem danymi z badań na temat dziecięcej reprezentacji zamiaru (Badanie 1) oraz obietnicy, której podłożem jest zamiar (Badanie 2). Sięgając do zaproponowanej przez Searle’a procedury zaburzonego łańcucha przyczynowego (deviant causal chain), śledzimy, jak dzieci w wieku przedszkolnym radzą sobie z oceną zamiaru/obietnicy (czy były one spełnione, czy nie), gdy stan końcowy (wynik) odpowiada celowi (pragnienie zostało zrealizowane), ale zostało to osiągnięte dzięki działaniu innej siły sprawczej niż w efekcie czynności bohatera. 
DOIDOI:10.14691/CPPJ.21.1.27
URL http://www.czasopismopsychologiczne.pl/artykul/pojecie-zamiaru-z-perspektywy-badan-nad-rozwojem-poznawczym,5
Languagepl polski
File
03-KA-BOKUS-HERNIK-NSA-str-27-32.pdf of 14-09-2015
306.18 KB
Additional file
Oświadczenie_publ _prof_bokus.pdf 208.68 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16595
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16595
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?