Krótki Inwentarz Osobowości TIPI-P w badanaich polskich

Mariola Łaguna , Wacław Bąk , Ewelina Purc , Emilia Mielniczuk , Piotr Oleś

Abstract

The paper presents Polish adaptation on the students’ sample of the Ten Item Personality Inventory (TIPI-P), which is designed to measure five dimensions of personality as described in the Big Five model. The items were translated into Polish from the original English version. The equivalence of both versions was confirmed in a study conducted on a sample of bilingual students. Series of four independent studies (on a total sample of over 500 students) were conducted to verify the psychometric properties of the Polish version of TIPI-P. They prove acceptable test-retest reliability after two weeks. The internal consistency coefficients are, similarly to those of the original version of the inventory, relatively low. Correlations between TIPI-P and NEO-FFI as well as between self-rating and peer-rating confirm the convergent and discriminant validity of TIPI-P scales. The factorial validity was not fully confirmed. The results of the studies suggest that the Polish adaptation can be used in scientific studies conducted on students’ samples.
Author Mariola Łaguna
Mariola Łaguna,,
-
, Wacław Bąk
Wacław Bąk,,
-
, Ewelina Purc
Ewelina Purc,,
-
, Emilia Mielniczuk
Emilia Mielniczuk,,
-
, Piotr Oleś (Wydział Psychologii)
Piotr Oleś,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol17
No2
Pages405-421
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polish cechy osobowości, Wielka Pitka, pomiar psychologiczny, TIPI
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishArtykuł przedstawia polską adaptację na próbie studentów krótkiego inwentarza osobowości Ten ItemPersonality Inventory(TIPI-P), który służy do pomiaru pięciu wymiarów osobowości opisywanych wmodelu Wielkiej Piątki. Treść pozycji została przetłumaczona z oryginalnej angielskojęzycznej wersji, a badania studentów dwujęzycznych potwierdziły równoważność wersji polskiej i angielskiej. W serii czterech niezależnych badań (na próbie ponad 500 studentów) sprawdzono właściwości psychometryczne skal. Uzyskano zadowalające wskaźniki stabilności bezwzględnej po upływie dwóch tygodni. Zgodność wewnętrzna polskiej wersji skal jest, podobnie jak w przypadku wersji oryginalnej, stosunkowo niska. Korelacje ze skalami inwentarza NEO-FFI, a także samoopisu z opisem drugiej osoby (peer-rating) potwierdziły trafność zbieżną i różnicową TIPI-P. Nie została w pełni potwierdzona trafność czynnikowa metody. Wyniki badań dają podstawy do stosowania TIPI-P w badaniach naukowych prowadzonych na grupach studenckich.
URL https://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2014/2/RPsych2014nr2s403-419_Laguna_InniPL.pdf
Languagepl polski
File
skan002.PDF of 14-09-2015
499.95 KB
Score (nominal)12
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16709
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16709
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?