Twitter – ponowoczesne źródło informacji

Marek Palczewski

Abstract

Traditional sources of information with the advent of the era of social media have been supplemented by new sources, which are characteristic of online technology. They gain increasing importance. Twitter due to its specificity, particularly suitable for coverage of disasters, natural disasters, demonstrations, riots, wars, unexpected developments and rapidly changing, for whom traditional media often do not keep up. Twitter, like any source of information, it is not a great source. There are fraudulent, deceptive account tweets, on the official interference and pages hack offices, unverified information, confabulations and digitally manipulated photographs or movies. "Twitter? I won't touch it. It's all garbage. " "-written by one of the sociologist of media. However, Twitter is a source of information both personal and impersonal, official and unofficial, and available manufactured information from the first and second hand; it is the source of the post-modern in which the flow of information shall be carried out on a scale hitherto unknown in traditional media.
Author Marek Palczewski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Palczewski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesDziennikarstwo i Media, ISSN 2082-8322, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol4/2013
Pages175-196
Abstract in PolishTwitter – ponowoczesne źródło informacji   Tradycyjne źródła informacji wraz z nadejściem epoki mediów społecznościowych zostały uzupełnione nowymi źródłami, które są charakterystyczne dla technologii online. Zdobywają one coraz większe znaczenie. Twitter ze względu na swoją specyfikę, nadaje się szczególnie do relacjonowania katastrof, klęsk żywiołowych, demonstracji, zamieszek, wojen, wydarzeń niespodziewanych i szybko zmieniających się, za którymi tradycyjne media często już nie nadążają. Twitter, jak każde źródło informacji, nie jest źródłem doskonałym. Zdarzają się oszukańcze konta, wprowadzające w błąd tweety, hakerskie ingerencje na oficjalnych stronach osób i urzędów, niepotwierdzone informacje, konfabulacje i cyfrowo zmanipulowane fotografie czy filmy. “Twitter? I won’t touch it. It’s all garbage”. “Twitter? Nie dotykam. Tam są same śmiecie” – napisał jeden z medioznawców. Jednak Twitter jest źródłem informacji zarówno osobowym, jak i nieosobowym, oficjalnym i nieoficjalnym, zastanym i wytworzonym, informacji z pierwszej i z drugiej ręki; jest źródłem ponowoczesnym, w którym przepływ informacji dokonuje się na skalę nieznaną dotąd w tradycyjnych mediach.  
DOIDOI:2082-8322
URL http://www.wuwr.com.pl/products/1650.html
Languagepl polski
File
Dzim-4-2013.jpg of 14-09-2015
244.33 KB
Spis-tresci-DiM.docx of 14-09-2015
14.46 KB
Twitter-ponowoczesne-zrod-o-informacji.pdf of 14-09-2015
1.32 MB
Twitter-ponowoczesne-zrod-o-informacji.pdf of 14-09-2015
1.32 MB
Twitter-ponowoczesne-zrod-o-informacji.pdf of 14-09-2015
1.32 MB
Score (nominal)5
Citation count*2 (2020-11-29)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16714
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16714
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?