Direct Speech Turns and Narrative Clues in Literary Prose: The Case of Gabriel García Márquez Short Story Buen viaje, señor presidente and Its Polish Translation

Jadwiga Linde-Usiekniewicz , Paulina Nalewajko

Abstract

Gabriel García Márquez’s prose has been the topic of numerous theoretical and critical studies. The majority of them, however, have been addressing such issues as the magic realism and the relation between myth and history. Much less attention has been paid to formal features of his works. The present article constitutes an attempt of applying a different approach. We analyze formal, i.e. syntactic features of direct speech framing expressions inBuen viaje, señor presidente as the starting point. Syntactic analysis leads to in-depth pragmatic reading of dialogic turns, which reveals their hidden senses. The dialogic turns and framing expressions taken together provide insight to the dynamics of interpersonal situation portrayed in the story. Further application of the same close-reading technique to the Polish translation of the story proves that syntactic and lexical departures from the source text observed in the translated text lead to a different reading of both dialogic turns and the interpersonal relation. Hence our analysis offers evidence in favor the importance of formal aspects of direct speech framing turns in narratives. We also show that applying linguistic-oriented close reading techniques to literary text may reveal some hitherto undisclosed layers of meaning, even in canonical texts of profoundly studied authors.
Author Jadwiga Linde-Usiekniewicz - [Uniwersytet Warszawski]
Jadwiga Linde-Usiekniewicz,,
-
- Uniwersytet Warszawski
, Paulina Nalewajko (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Paulina Nalewajko,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrace Filologiczne, ISSN 0138-0567, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol4
No7
Pages109-126
Publication size in sheets0.85
Abstract in PolishProzie Gabriela Garcíi Márqueza poświęcono ogromną liczbę opracowań teoretycznoliterackich i krytycznych, jednak ich większość koncentrowała się wokół zaledwie kilku zagadnień, takich jak realizm magiczny, mit i historia, itp. Tylko niewielka część badaczy zajmowała się w swoich pracach wybranymi aspektami formalnymi twórczości kolumbijskiego pisarza. W niniejszym artykule prezentujemy propozycję badania, dla którego punkt wyjścia stanowi analiza składniowa komentarza narracyjnego towarzyszącego dialogom w opowiadaniu Buen viaje, señor presidente. Analiza ta pozwala na dogłębne odczytanie kluczem pragmatycznym wielowarstwowych sensów replik dialogowych oraz poczynienie ustaleń na temat fokalizacji. Przyjrzenie się relacjom między komentarzem narracyjnym i replikami dialogowymi w utworze umożliwia ustalenie i opisanie skomplikowanej sytuacji międzyosobowej. Zastosowanie tej samej procedury do badania tłumaczenia opowiadania na język polski pokazuje, w jaki sposób składniowe i leksykalne zmiany dokonane w komentarzu narracyjnym towarzyszącym dialogom wpływają na odczytanie replik dialogowych, a nawet na zmianę sytuacji międzyosobowej. W ten sposób staramy się zwrócić uwagę na istotność formalnych aspektów komentarza narracyjnego w analizach dialogów literackich oraz na możliwości zastosowania narzędzi stworzonych na gruncie językoznawstwa do badania utworów literackich, nawet autorów uznawanych dotąd za kanonicznych i gruntownie przeanalizowanych.
Languageen angielski
File
Linde-Usiekniewicz-Direct Speech.pdf 252.79 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16728
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16728
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?