Zaburzenia ze spektrum autyzmu - epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie

Filip Rybakowski , Anna Białek , Izabela Chojnicka , Piotr Dziechciarz , Andrea Horwath , Małgorzata Janas-Kozik , Anetta Jeziorek , Ewa Pisula , Anna Piwowarczyk , Agnieszka Słopień , Jolanta Sykut-Cegielska , Hanna Szajewska , Krzysztof Szczałuba , Krystyna Szymańska , Ksymena Urbanek , Anna Waligórska , Aneta Wojciechowska , Michał Wroniszewski , Anna Dunajska

Abstract

In the new classification of American Psychiatric Association – DSM-5 – a category of autistic spectrum disorders (ASD) was introduced, which replaced autistic disorder, As- perger syndrome, childhood disintegrative disorder and pervasive developmental disorder not otherwise specified. ASD are defined by two basic psychopathological dimensions: communication disturbances and stereotyped behaviors, and the diagnosis is complemented with the assessment of language development and intellectual level. In successive epidemio- logical studies conducted in 21 century the prevalence of ASD has been rising, and currently is estimated at 1% in general population. The lifetime psychiatric comorbidity is observed in majority of patients. The most common coexisting diagnoses comprise disorders of anxiety- affective spectrum, and in about 1/3 of patients attention deficit/ hyperactivity disorders could be diagnosed. Prodromal symptoms of ASD may emerge before 12 months of life, however reliability of diagnosis at such an early age is poor. Several screening instruments, based on the parental and/or healthcare professional assessments may be helpful in ASD detection. How- ever, structured interviews and observation schedules remain the gold standard of diagnosis. 
Autor Filip Rybakowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Filip Rybakowski
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Anna Białek
Anna Białek
-
, Izabela Chojnicka
Izabela Chojnicka
-
, Piotr Dziechciarz
Piotr Dziechciarz
-
, Andrea Horwath
Andrea Horwath
-
, Małgorzata Janas-Kozik
Małgorzata Janas-Kozik
-
, Anetta Jeziorek
Anetta Jeziorek
-
, Ewa Pisula
Ewa Pisula
-
, Anna Piwowarczyk
Anna Piwowarczyk
-
, Agnieszka Słopień
Agnieszka Słopień
-
et al.
Inne wersje tytułuAutism spectrum disorders – epidemiology, symptoms, comorbidity and diagnosis
Tytuł czasopisma/seriiPsychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt)
Rok wydania2014
Tom48
Nr4
Paginacja653-665
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimautyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu, epidemiologia, rozpoznawanie
Słowa kluczowe w języku angielskim autism, autism spectrum disorders, epidemiology, diagnosis
Klasyfikacja ASJC2738 Psychiatry and Mental health; 2700 General Medicine
URL http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2014/653Rybakowski_PsychiatrPol2014v48i4.pdf
Językpl polski
Plik
653Rybakowski-PsychiatrPol2014v48i4.pdf z dnia 14-09-2015
299.52 KB
Psychiatria-polska-1s.png z dnia 14-09-2015
2.44 MB
Rybakowski-abstract.pdf 110.08 KB
Punktacja (całkowita)15
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.617; Impact Factor WoS: 2014 = 0.733 (2) - 2014=0.605 (5)
Liczba cytowań*29 (2019-06-30)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16827
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16827
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?