W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych

Włodzimierz Gruszczyński , Bartosz Broda , Bartłomiej Nitoń , Maciej Ogrodniczuk

Abstract

​In search of a method of automatic measurement of readability of informational texts Summary Numerous texts that are incomprehensible for some of their intended recipients can be found in the Polish public space. In many cases, the problem is related to the structure of the text, which can be measured objectively. Methods of determining the degree of readability of texts have been developed for many languages. The importance of this problem has also been noticed by certain Polish institutions, publishing houses and offices in recent years. In the Polish academia, the problem is being investigated primarily by two centres: Pracownia Prostej Polszczyzny (Plain Polish Laboratory) at the University of Wrocław and the University of Social Sciences and Humanities (SWPS) in Warsaw. This paper presents the state of research on this problem within the project “Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (pozaliterackich)” (“Measuring the degree of readability of nonliterary Polish texts”) carried out at SWPS. The problem and the state of research thereon in Poland and abroad are described in the first place. A tool for measuring readability of Polish texts called Jasnopis, which is currently under construction and which uses both known methods, such as Pisarek index, as well as new ones, such as the automatic Taylor test, is presented afterwards. This paper is finished with a presentation of conclusions from the works performed so far and ideas for further research.
Author Włodzimierz Gruszczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Włodzimierz Gruszczyński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Bartosz Broda
Bartosz Broda,,
-
, Bartłomiej Nitoń
Bartłomiej Nitoń,,
-
, Maciej Ogrodniczuk
Maciej Ogrodniczuk,,
-
Journal seriesPoradnik Jezykowy, ISSN 0551-5343, (C 15 pkt)
Issue year2015
Vol2
Pages9-22
Publication size in sheets0.65
ASJC Classification3310 Linguistics and Language; 1203 Language and Linguistics
Abstract in PolishW polskiej przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele tekstów, które są niezrozumiałe dla części ich odbiorców. W wielu przypadkach problem ten jest związany ze strukturą tekstu, co można mierzyć obiektywnie. Dla wielu języków istnieją metody określania stopnia zrozumiałości sformułowanych w nich tekstów. W ostatnich latach waga tego problemu została również zauważona przez niektóre polskie instytucje, wydawnictwa i urzędy. W polskich środowiskach naukowych badaniami nad metodami mierzenia stopnia zrozumiałości tekstów zajmują przede wszystkim dwa ośrodki: Pracownia Prostej Polszczyzny na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. W artykule został przedstawiony stan badań nad tym problemem w ramach projektu „Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (pozaliterackich)” realizowanego na SWPS. W pierwszej kolejności została opisany problem i stan badań nad nim w Polsce i na świecie. Następnie zostało przedstawione obecnie konstruowane narzędzie do mierzenia zrozumiałości tekstów o nazwie Jasnopis, które wykorzystuje zarówno znane metody, takie jak indeks Pisarka, jak i nowe - takie jak automatyczny test Taylora. Artykuł zakończony jest przedstawieniem wniosków z przeprowadzonych dotychczas prac oraz kierunków rozwoju projektu.
Languagepl polski
File
PJ-2-15-1-W-Gruszczynski-i-in-1-KOREKTA.pdf of 14-09-2015
279.48 KB
Por.Jez.2-15_str (1).pdf 222.79 KB
Poradnik jezykowy-okladka.jpg 50.76 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0
Citation count*5 (2019-12-03)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16834
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16834
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?