Samoocena w zaburzeniach osobowości

Ewa Trzebińska , Katarzyna Balsam

Abstract

Two studies examined the relationship between personality disorders and self-esteem. In both studies, self-descriptive measurement of all the ten personality disorders classifies in DSM-IV-TR was carried out. Explicit self-esteem was measured in Study 1, and implicit self-esteem in Study 2. The participants were students of Warsaw's universities. The result revealed that all personality disorders have a characteristic relationship with explicit and implicit self-esteem. The relationship is most unambiguoug in the case of narcissistic, histrionic, and obsessive-compulsive personality disorders, which turned out to be positively related to both forms of self-esteem. The symptoms of the remaining personality disorders are negatively related to explicit self-esteem, and two of them - schizotypal and antisocial - are related to high implicit self-esteem. The discussion focuses on the mechanism of possible self-esteem malfunction in personality disorders.
Author Ewa Trzebińska (Wydział Psychologii)
Ewa Trzebińska,,
- Wydział Psychologii
, Katarzyna Balsam
Katarzyna Balsam,,
-
Journal seriesPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol56
No1
Pages97-116
Publication size in sheets0.95
Abstract in PolishPrzeprowadzono dwa badania na temat związku pomiędzy zaburzeniami osobowości a ustosunkowaniem do siebie. W obu badaniach dokonano samoopisowego pomiaru objawów wszystkich dziesięciu form zaburzeń osobowości wyróżnionych w DSM-IV-TR. W pierwszym badaniu mierzono samoocenę jawną, a w drugim samoocenę utajoną. Uczestnikami obu badań byli studenci kilku warszawskich uczelni. Wyniki badań wskazują, że zaburzenia osobowości są w charakterystyczny sposób powiązane z jawnymi i utajonymi ustosunkowaniami do siebie. Najbardziej jednoznaczne zależności w tym zakresie wystąpiły w przypadku osobowości narcystycznej, histrionicznej oraz obsesyjno-kompulsyjnej, które okazały się powiązane z pozytywną samooceną zarówno jawną jak i ukrytą. Pozostałe zaburzenia osobowości są powiązane z negatywnym jawnym ustosunkowaniem do siebie, a dwa spośród nich - schizotypowe i antyspołeczne - są też powiązane z pozytywnym ustosunkowaniem niejawnym. Wyniki badań są omówione z punktu widzenia możliwych zakłóceń funkcji samooceny w zaburzeniach osobowości.  
URL http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/1.56.2013_art.6.pdf
Languagepl polski
File
samoocena-w-ZO.jpg of 14-09-2015
678.93 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16973
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16973
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?