Roszczeniowość a satysfakcja ze związku intymnego

Magdalena Żemojtel-Piotrowska , Jarosław Piotrowski , Tomasz Baran

Abstract

In the article research conducted on individuals living in romantic relationship (N = 225) on entitlement and satisfaction from romantic relationship are presented. Research was based on three-dimensional concept of entitlement: active, passive, and revenge one (Piotrowski i Żemojtel-Piotrowska, 2009). Only revenge entitlement was related negatively to relationship satisfaction, and this relation was fully mediated by social exchange balance within relationship. Active entitlement was related to higher similarity to partner and lower disappointment from relationship, but passive entitlement was unrelated to assessment of relationship. All these findings was independent from the type of relationship (marriage or partnership). Results are discussed in relevance to former research on narcissistic entitlement and relational entitlement impact on functioning in romantic relationships. Keywords: entitlement, romantic relationship, satisfaction, social exchange balance
Author Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Magdalena Żemojtel-Piotrowska,,
-
, Jarosław Piotrowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Jarosław Piotrowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Tomasz Baran
Tomasz Baran,,
-
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol52
No1
Pages21-32
Publication size in sheets0
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badania zrealizowanego na próbie osób pozostających w związkach (N = 225) dotyczące wpływu roszczeniowości na satysfakcję ze związku romantycznego. Uwzględniono trzy wymiary roszczeniowości: aktywną, bierną i odwetową (Piotrowski i Żemojtel-Piotrowska, 2009). Jedynie roszczeniowość odwetowa wiązała się negatywnie z zadowoleniem ze związku, przy całkowitej mediacji zależności przez spostrzegany bilans wymiany w związku. Roszczeniowość aktywna wiązała się z wyższym spostrzeganym podobieństwem i niższym rozczarowaniem ze związku, natomiast roszczeniowość bierna nie wiązała się z oceną związku. Prawidłowości te były niezależne od typu związku (partnerskiego lub małżeńskiego). Wyniki zostały omówione w odniesieniu do wcześniejszych badań nad wpływem roszczeniowości narcystycznej i relacyjnej na funkcjonowanie w związkach. Słowa kluczowe: roszczeniowość, związki romantyczne, satysfakcja, bilans wymiany społecznej
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0075-4
URL studiapsychologiczne.pl/fulltxt.php?ICID=1102114
Languagepl polski
File
roszczeniowosc-a-satysfakcja-ze-zwiazku-intymnego.png of 14-09-2015
270.51 KB
Score (nominal)10
Citation count*5 (2019-06-30)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17052
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17052
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?