Rola sieci istotności w deficytach poznawczych i afektywnych

Wojciech Zajkowski , Kamila Jankowiak-Siuda

Abstract

Network perspective is becoming increasingly popular in the analysis and interpretation of cognitive and affective dysfunctions. To date, neuroimaging studies have identified three core large-scale brain networks, mediating all cognitive functions. These include the default mode network (DMN), central executive network (CEN) and salience network (SN). The DMN activity mostly dominates during cognitive leisure and self-monitoring functions. CEN activity is strongest during tast engagement and cognitive effort. Salience network plays a crucial role of a dynamic ‘switch’ between DMN and CEN in accordance of salience and cognitive demand. Salience network relates to activity in the anterior insula and anterior cingulate cortex (ACC). Dysfunctions involving the SN activity are connected to a wide range of impairments and unadaptive behavior patterns, both in the cognitive and affective domain. Those include: depression, insomnia, narcissism (in the case of SN hyperactivity), chronic pains, and anxiety, high levels of neuroticism, as well as schizophrenia, epilepsy, autism and neurodegenerative diseases (in the case of SN hypoactivity). In the first part of the paper we present the main principles of the brain network paradigm and contrast it with the more traditional modular approach. Afterwards, we describe the interaction model of the core functional brain networks and present current research linking SN related dysfunctions with cognitive and affective impairments.
Author Wojciech Zajkowski
Wojciech Zajkowski,,
-
, Kamila Jankowiak-Siuda (Wydział Psychologii)
Kamila Jankowiak-Siuda,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesNeuropsychiatria i Neuropsychologia, ISSN 1896-6764, (B 6 pkt)
Issue year2014
Vol9
No3-4
Pages1-8
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishsieć istotności, dysfunkcje poznawcze, dysfunkcje emocjonalne
Keywords in Englishsalience network, cognitive impairments, emotional impairments
ASJC Classification2802 Behavioral Neuroscience; 2738 Psychiatry and Mental health; 3206 Neuropsychology and Physiological Psychology
Abstract in PolishAnaliza funkcji poznawczo-afektywnych przy użyciu metod neuroobrazowania coraz częściej przeprowadzana jest z perspektywy systemowej. W ramach tego paradygmatu wyróżniono dotąd trzy uniwersalne sieci funkcjonalne, których interakcje pośredniczą we wszystkich procesach mózgowych. Należą do nich: sieć spoczynkowa (default mode network – DMN), centralna sieć wykonawcza (central executive network – CEN) oraz sieć istotności (salience network – SN). Aktywność sieci spoczynkowej obserwowana jest głównie podczas poznawczego relaksu – kiedy nie jest wykonywane żadne konkretne zadanie, a także podczas introspekcji. Centralna sieć wykonawcza uruchamiana jest podczas ukierunkowanego działania i wysiłku poznawczego. Rolą sieci istotności jest wybiórcze wzmacnianie waż- nych dla jednostki bodźców zewnętrznych i uaktywnianie CEN w celu ich dalszej obróbki. Główne struktury wchodzące w skład SN to przednia część wyspy oraz przednia część kory obręczy. Prawidłowe funkcjonowanie SN jest kluczowe dla wielu funkcji poznawczych i afektywnych, a dysfunkcje w jej obrębie charakteryzują szeroką gamę zaburzeń, do których należą: depresja, bezsenność, narcyzm, chroniczne bóle, lękliwość oraz wysoki neurotyzm (w przypadku nadmiernej aktywności sieci), jak również schizofrenia, epilepsja, autyzm oraz choroby neurodegeneracyjne (w przypadku zbyt niskiej aktywności). W pierwszej części opracowania autorzy omawiają podstawowe założenia paradygmatu funkcjonalnych sieci neuronalnych, porównując go z bardziej tradycyjnym podejściem modułowym. Następnie opisują model głównych sieci funkcjonalnych oraz przedstawiają zbadane dysfunkcje w ramach SN towarzyszące zaburzeniom poznawczym i afektywnym.
URL http://www.termedia.pl/Streszczenie-pogladowy-Rola-sieci-istotnosci-w-deficytach-poznawczych-i-afektywnych,46,24812,0,0.html
Languagepl polski
File
1Rola-sieci-Zajkowski.pdf of 14-09-2015
102.92 KB
Score (nominal)6
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.138
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17164
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17164
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?