Bufor wielokulturowy

Monika Biłas-Henne , Paweł Boski

Abstract

The study explores adaptation processes of European students participating in the Erasmus Lifelong Programme. Multicultural buffer (MB) is a central theoretical concept introduced in our paper. It is conceived as a group/community of sojourners from various countries and nationalities which shields them from external reality of the host culture and facilitates coping through mechanisms of internal support. The study was conducted in 31 European countries with the sample of N = 1891 students. Operation of the multicultural buffer was strongly evidenced all country samples and all domains of adaptation: The quantity and quality of interpersonal relations within multicultural buffer highly exceeded those with tje local culture members. A path model explained sojourn satisfaction through the impact of contact frequency, social support and emotional balance within local, international and co-national groups. Those three social contexts are not antagonistic to each as much as contacts within each of those groups is accompanied with social support which they offered. Sojourn satisfaction is explained mostly by higher frequency of contacts with members of the host culture, by local culture competences (socio-cultural adaptation), and by positive emotions experienced in interactions with members of the local culture (psychological adjustment). Entering contacts with the locals results from cultural motivation to study abroad and also from having a job in the country of sojourn. Finally, local language competences of reduce contacts with home nationals. Thus, even though dominated by multicultural buffer, the interactions with the local culture’s environment is an essential factor for sojourner psycho-cultural adaptation.
Author Monika Biłas-Henne (Wydział Psychologii)
Monika Biłas-Henne,,
- Wydział Psychologii
, Paweł Boski (Wydział Psychologii)
Paweł Boski,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsMulticultural buffer
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol9
No2 (29)
Pages179-199
Publication size in sheets1
Keywords in Polishbufor wielokulturowy, akulturacja, procesy adaptacyjne, studenci międzynarodowi
Keywords in Englishmulticultural buffer, acculturation, adaptation, international students
Abstract in PolishPraca dotyczy problemów adaptacyjnych studentów międzynarodowych programu Erasmus. Ze względu na konieczne rozszerzenie pojęciowe w zakresie psychologii akulturacji, wprowadzony został nowy termin – bufor wielokulturowy, oznaczający grupę społeczną, o międzynarodowym składzie, spełniający funkcję ochronną wobec trudnej rzeczywistości lokalnej. Badanie przeprowadzone na próbie europejskiej (N=1891). potwierdziło istnienie bufora wielokulturowego we wszystkich badanych populacjach. Testowany został model liniowo-strukturalny wyjaśniający podejmowanie kontaktów w ramach trzech środowisk: studentów miejscowych, zagranicznych oraz rodaków. Œrodowiska te nie są antagonistyczne wobec siebie, o ile kontakty w ramach każdego wiążą się ze wsparciem. Do satysfakcji z pobytu przyczyniają się kontakty podejmowane w ramach bufora wielokulturowego; jednak satysfakcja z pobytu wyjaśniana jest przede wszystkim częstotliwością kontaktów z przedstawicielami kultury lokalnej, wsparciem od miejscowych oraz kompetencjami w zakresie kultury lokalnej (adaptacją społeczno-kulturową) oraz pozytywnymi emocjami doświadczanymi z przedstawicielami kultury lokalnej (przystosowaniem psychologicznym). Do podejmowania kontaktów z przedstawicielami kultury lokalnej przyczynia się kulturowa motywacja do wyjazdu oraz praca podejmowana przez studentów na stypendium; znajomość języka lokalnego związana jest z mniejszą ilością kontaktów z rodakami.
DOIDOI:10.7366/1896180020142904
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/29_8_p.php
Languagepl polski
File
Bilas-Henne-Boski-PS-2-2014.pdf of 14-09-2015
307.67 KB
Additional file
Scan_osw_boski.pdf 682.75 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17257
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17257
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?