Dobro odbiorcy w kodeksach etyczno-zawodowych psychologów - głos w dyskusji

Paweł Boski

Abstract

The point of departure for the remarks made in my text is Katarzyna Sikorska's paper, opening a debate on ethical issues involved in the profession of psychologist. The paper itself is, in my opinion, a solid presentation of these issues as they appear in international and Polish codes. Against this backdrop, my remarks concern the situation in Poland. They describe this situation as advanced disintegration of the community of Polish psychologists caused by the weakness of Polish Psychological Association (PTP) and by the failure to take into account the cultural rootedness of most treatments used in psychologists' work. The latter remark refers to the failure to take into account both the cultural identity of clients and the cultural rootedness of products imported into the country.
Author Paweł Boski (Wydział Psychologii)
Paweł Boski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2013
VolXVI
No4
Pages617-631
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishetyka zawodowa, kodeks etyczny, psychologia międzykulturowa, trening asertywności, indywidualizm
Keywords in Englishprofessional ethics, ethical code, cross-cultural psychology, assertiveness training, individualism
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishPunktem wyjścia dla sformułowanych uwag w moim wystąpieniu jest artykuł Katarzyny Sikory, otwierający dyskusję na tematy etyczne związane z zawodem psychologa. Sam artykuł jest, w mojej ocenie, solidnym przedstawieniem tej problematyki na łamach kodeksów zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Moje uwagi na tym tle dotyczą sytuacji w Polsce. Charakteryzują ją jako daleko posuniętą dezintegrację polskich psychologów, spowodowaną słabością Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz nieuwzględnianiem kulturowego zakotwiczenia większości oddziaływań stosowanych w pracy psychologów. Ta druga uwaga dotyczy zarówno nieuwzględniania kulturowej odmienności odbiorców, jak i kulturowego zakotwiczenia importowanych do kraju produktów.
URL http://dlibra.kul.pl/dlibra/docmetadata?id=20740&from=publication
Languagepl polski
File
Roczniki-Psychologiczne.doc of 14-09-2015
413.5 KB
RPsych2013nr4ss617-623_BoskiPL.pdf 44.74 KB
Score (nominal)12
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17278
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17278
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?